Омбудсманът Мая Манолова: Увеличението на цената на водата е несправедливо за българските граждани

„Аз съм тук, заради тревогата на гражданите от предстоящото увеличение на цените във всички ВиК асоциации и заради десетките жалби, които постъпват в институцията, свързани с цената на водата, с качеството на услугата, изобщо с отношенията между гражданите и ВиК дружествата.“ Това каза омбудсманът Мая Манолова на заседанието на КЕВР, на което трябв

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Зам.-омбудсманът Диана Ковачева: Важен е балансът между сигурността и човешките права

Зам.-омбудсманът Диана Ковачева:  Важен е балансът между сигурността и човешките права
7 юни 2017 г.

   

     „За огромно съжаление се оказва, че старата тема, за търсенето на баланса между сигурност и човешки права, все още стои на дневен ред. Всъщност, ние като институции не бива да допускаме и даваме отговор на това, къде да бъде поставен балансът и къде да бъде поставен акцентът. Не бива да допускаме отговорът на въпроса за баланса да е в резултат на емоции или на страх. Това е позицията на институцията на омбудсмана, в наистина едно нарастващо напрежение, очевидно и в европейски, и в международен план. Не бива емоциите да диктуват решения и да поставят акцент върху темата за сигурността, за сметка защита правата на човека. Всъщност, отговорът би следвало да се крие в стриктното прилагане на европейските стандарти за защита на правата на човека и особено тогава, когато се отнася за деца.“ Това каза заместник-омбудсманът Диана Ковачева по време на участие в кръгла маса на тема: "Задържане и алтернативи на задържането на мигранти, лица, търсещи международна закрила и бежанци“, организирана от Върховния комисариат за бежанци на ООН (ВКБООН) и Съвета на Европа.

„Националният превантивен механизъм към омбудсмана настоява задържането на търсещи закрила лица да се прилага само като крайна мярка. Фактически, да се осигуряват достатъчно правни гаранции за защита и за съдебен контрол върху задържането на тези лица", допълни доц. Ковачева.


Заместник-омбудсманът постави фокус и върху отправените от институцията препоръки и становища  по повод промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), като акцентира и върху необходимостта от разширяването на обществения контрол, които по думите й, "ще дадат възможност за намаляване на държавната репресия".        „Не на последно място, в контекста на промените, е и възможността общините да се включат по дейностите за интеграция. Омбудсманът следи този процес
. Нашата информация до тук е, че няма такива сключени споразумения и може би трябва да напомним, че има такъв ангажимент от общините", допълни доц. Ковачева.

           Видео от изказването тук:


https://www.youtube.com/watch?v=egZwmheRRM0


https://www.youtube.com/watch?v=F54V-DMe2wE