Омбудсманът Мая Манолова защити в ЕП петицията срещу двойните стандарти при храните

Омбудсманът Мая Манолова защити днес в Брюксел петицията, която заедно с български граждани подаде срещу двойния стандарт при храните и напитките в Европейския съюз. В петицията омбудсманът настоя за спиране на производството и разпространението на храни от една и съща марка, но с различни съставки и качество в страните-членки на ЕС чрез промяна в

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова предложи създаване на Национална коалиция срещу насилието и телесните наказания над деца

Омбудсманът Мая Манолова предложи създаване на Национална коалиция срещу насилието и телесните наказания над деца
21 юни 2017 г.

За създаването на Национална коалиция срещу насилието и телесните наказания над деца се обяви омбудсманът Мая Манолова на кръгла маса по проблемите на детската агресия и насилието над подрастващи, организирана от институцията, съвместно с Фондация „П.У.Л.С.“.


         „У нас все още се смята, че родителят има право да възпитава с два-три шамара детето си. Тепърва като общество имаме много работа, свързана с промяна на нагласите, които са залегнали и във фолклора и са част от народопсихологията ни, че „жалиш ли пръчката, не жалиш детето“, че „детето се целува само докато спи“, „че плесницата от майката е милувка от Бог" и т.н.“, каза Мая Манолова.


Тя цитира статистика, изготвена на Фондация „П.У.Л.С.“ в подкрепа на казаното, според която 39% от родителите използват телесното наказание като средство за възпитание, а 60 процента от децата на възраст от 2 до 14 години редовно са подлагани на тормоз.


        По думите й, е изключително притеснителен фактът, че децата са подложени на телесни наказания именно в защитена среда - семейната,  детската градина, яслата или в училище. 


Мая Манолова представи и данни от анкета, проведена по поръчка на институцията, в която над 1 200 деца и младежи, в рамките на десет дни отговориха на  сайта на в. „24 часа“ на два въпроса  - били ли са обект на агресия и към кого биха се обърнали в случай, че са станали жертва на такава.


317 деца, или 41,38% отговарят, че не са били обект на насилие, 204, или 26,63% са споделили, че това се е случило на улицата,  158, или 20,63%  - в училище и 89, или 11,62% вкъщи.


На втория въпрос са отговорили 440 деца – 191, или 43,41% от тях са заявили, че биха се обърнали за помощ към родителите си, 116, или 26,36% към полицията, 14, или 3,18% към учителите или органите за закрила на детето, а 105, или 23,86 са отговорили, че няма да споделят с никого.


Омбудсманът съпостави данните с официалната статистика от 2015 г. на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, според която 1 839 деца са станали жертва на различни форми на насилие, като отново най-много са пострадалите в семейството - 1 224, 206 на улицата, 183 в училище. 
       Мая Манолова бе категорична, че трябва да се обединят усилията на всички институции, неправителствени организации и цялото общество, включително и за инициирането на законодателни промени срещу насилието и телесните наказания. 


Във форума участваха още зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, съветникът на министъра на образованието Мария Семерджиева, представители на ДАЗД, АСП, Столична община, Национална мрежа за децата, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ, Българска асоциация за семейно планиране, Асоциация „Родители“, Фондация „Лумос“, Фондация „Анимус“, Институт за социални дейности и практики, ФИЦЕ – България, Конфедерация за защита правата на детето, Национален младежки форум и др.  Видео от срещата тук: https://www.youtube.com/watch?v=iF4aNln-cbQ


https://www.youtube.com/watch?v=AHhQy7j6UuI


Презентация тук: