Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблеми на гражданите при формирането на сметки за вода

По повод множеството жалби от потребители на ВиК услуги Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблемите на гражданите, свързани с начисляването на разход вода „общо потребление“ в сгради-етажна собственост.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »
Добави във Facebook

Зам.-омбудсманът доц. Диана Ковачева: Ще наблюдаваме стриктно как се прилагат мерките за подобряване на здравеопазването в затворите

Зам.-омбудсманът доц. Диана Ковачева: Ще наблюдаваме стриктно как се прилагат мерките за подобряване на здравеопазването в затворите
14 септември 2017 г.     
Заместник-омбудсманът доц. Диана Ковачева присъства на кръгла маса във връзка с реформата в затворите, с акцент върху предлаганите здравни услуги на лишените от свобода. На събитието бе представен проектът „Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПИ)“. Той е изготвен от г-н Йорг Понт, международен консултант и бивш здравен съветник към Министерството на правосъдието на Австрия и г-жа Марзена Ксел, международен консултант, здравен специалист към Районния съд в гр. Краков и бивш директор на здравната служба в централното управление на Полската затворническа система, които са експерти от Съвета на Европа.„Темата е обект на наблюдение и препоръки от страна на омбудсмана практически във всички наши годишни доклади“, заяви Ковачева. Тя припомни, че през 2015 г. Националният превантивен механизъм в институцията на омбудсмана, е разработил конкретен план препоръка, който е представен на Министерство на правосъдието, за да се подпомогнат усилията за подобряване на здравната грижа в затворите.


Заместник-омбудсманът изтъкна по-важните акценти, на които трябва да бъде обърнато внимание, а именно решаване на въпроса с оказването на първична медицинска помощ, която е свързана с определянето на общо практикуващите лекари от Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/, стоматологичната помощ по НЗОК, която е с малък обем на дейности и услугите трябва да се заплащат. Това важи и за някои лекарства, медицински изделия и диагностични изследвания. В предложенията влиза и извършване на скринингови изследвания за СПИН/ХИВ, Хепатит B/C и полово предавани болести, които да се осъществяват в сътрудничество с Регионалните здравни инспекции. Също така подобряване на условията на труд и създаване на възможност за квалификацията на медицински лица. Според препоръката на НПМ, здравната служба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ трябва да има основна роля в организацията на здравното обслужване както в затворите, така и в арестите.


„Имате цялата подкрепа на институцията на омбудсмана. Написването на стратегията е само първата стъпка, по-важно е прилагането, което, ако не е ефективно, ще остане само на хартия“, завърши Ковачева.  


 На кръглата маса присъстваха още генералният директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ г-н Свилен Цветанов, заместник-министърът на правосъдието г-н Евгени Стоянов, завеждащият отделение за консултативна и лиазон психиатрия към Военна болница, гр. София г-н Александър Петров, експерти от институцията на омбудсмана и др.