Омбудсманът Мая Манолова отчете 3 години на поста с Бяла книга на проблемите

С Бяла книга на „висящите проблеми“ на гражданите днес омбудсманът Мая Манолова отчете три години от встъпването си на поста.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Зам.-омбудсманът доц. Диана Ковачева: Ще наблюдаваме стриктно как се прилагат мерките за подобряване на здравеопазването в затворите

Зам.-омбудсманът доц. Диана Ковачева: Ще наблюдаваме стриктно как се прилагат мерките за подобряване на здравеопазването в затворите
14 септември 2017 г.     
Заместник-омбудсманът доц. Диана Ковачева присъства на кръгла маса във връзка с реформата в затворите, с акцент върху предлаганите здравни услуги на лишените от свобода. На събитието бе представен проектът „Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПИ)“. Той е изготвен от г-н Йорг Понт, международен консултант и бивш здравен съветник към Министерството на правосъдието на Австрия и г-жа Марзена Ксел, международен консултант, здравен специалист към Районния съд в гр. Краков и бивш директор на здравната служба в централното управление на Полската затворническа система, които са експерти от Съвета на Европа.„Темата е обект на наблюдение и препоръки от страна на омбудсмана практически във всички наши годишни доклади“, заяви Ковачева. Тя припомни, че през 2015 г. Националният превантивен механизъм в институцията на омбудсмана, е разработил конкретен план препоръка, който е представен на Министерство на правосъдието, за да се подпомогнат усилията за подобряване на здравната грижа в затворите.


Заместник-омбудсманът изтъкна по-важните акценти, на които трябва да бъде обърнато внимание, а именно решаване на въпроса с оказването на първична медицинска помощ, която е свързана с определянето на общо практикуващите лекари от Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/, стоматологичната помощ по НЗОК, която е с малък обем на дейности и услугите трябва да се заплащат. Това важи и за някои лекарства, медицински изделия и диагностични изследвания. В предложенията влиза и извършване на скринингови изследвания за СПИН/ХИВ, Хепатит B/C и полово предавани болести, които да се осъществяват в сътрудничество с Регионалните здравни инспекции. Също така подобряване на условията на труд и създаване на възможност за квалификацията на медицински лица. Според препоръката на НПМ, здравната служба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ трябва да има основна роля в организацията на здравното обслужване както в затворите, така и в арестите.


„Имате цялата подкрепа на институцията на омбудсмана. Написването на стратегията е само първата стъпка, по-важно е прилагането, което, ако не е ефективно, ще остане само на хартия“, завърши Ковачева.  


 На кръглата маса присъстваха още генералният директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ г-н Свилен Цветанов, заместник-министърът на правосъдието г-н Евгени Стоянов, завеждащият отделение за консултативна и лиазон психиатрия към Военна болница, гр. София г-н Александър Петров, експерти от институцията на омбудсмана и др.