Омбудсманът Мая Манолова: Увеличението на цената на водата е несправедливо за българските граждани

„Аз съм тук, заради тревогата на гражданите от предстоящото увеличение на цените във всички ВиК асоциации и заради десетките жалби, които постъпват в институцията, свързани с цената на водата, с качеството на услугата, изобщо с отношенията между гражданите и ВиК дружествата.“ Това каза омбудсманът Мая Манолова на заседанието на КЕВР, на което трябв

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова дава цената на водата на прокуратурата

Омбудсманът Мая Манолова дава цената на водата на прокуратурата
7 декември 2017 г.

Омбудсманът Мая Манолова заяви готовност да се обърне към прокуратурата, ако Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ не преразгледа решението си за повишаване цената на водата и се договоря зад гърба на гражданите с монополистите. Това обяви самата Манолова днес на откритото заседание на Комисията.


Тя допълни още, че обмисля и възможността да сезира Конституционния съд за текст от Закона за енергетиката, който пречи на гражданите да обжалват решенията на КЕВР.


Следващото заседание на регулатора за цената на водата ще се проведе на 15 декември 2017 г.


„Има проблеми в нормативната уредба, които казват, че цената е еднаква върху територията на дадена област, върху която оперира една ВиК асоциация, но това не е абсолютно. Има възможност за изключения. Нормално е да се направи разлика между цената в едно малко населено място, което е с гравитачно водоснабдяване и има много по-нисък средномесечен доход на хората, с цената  на водата в областния град“, подчерта омбудсманът.
Според Манолова КЕВР за пореден път не прави публично обсъждане, а направо на заседание решава цените на водата.


Тя подчерта, че се е допитала до Националния статистически институт, откъдето са я информирали, че има две изследвания за определяне на средномесечния доход на домакинствата в България, които се извършват по две методики. Едната е наблюдение на домакинските бюджети, а другата - статистиката на доходите и условията на живот у нас.


 „Факт е, че определяйки социалната поносимост, КЕВР е имала възможност да избира между две методики на Националния статистически институт /НСИ/, които дават различни числа. КЕВР необяснимо защо взима предвид изследването на НСИ, което дава по-високи стойности, на места дори и 100%, което вдига цената на социалната поносимост“, аргументира се омбудсманът.


Тя посочи, че има различни вариации в отделните области и даде за пример Враца, където според една от методиките за 2015 г. средномесечният доход е 366 лв., а според другата е 551 лв. - 51% повишение. В Силистра – 286 лв. по едната методика и 604 лв. по другата, т.е. 111% повече, а в Ямбол – 363 лв. срещу 593 лв., или 63% разлика.


По думите на Манолова е интересен фактът, че средномесечните доходи за 2016 г. спрямо 2015 г. намаляват, а цената на водата расте.
„По същия начин стои въпросът с инфлацията. Коректната справка на сайта на НСИ показва, че инфлацията от 1 януари до края на октомври т.г. е в размер на 0,7%. Но, ако бъде изчислена от декември м.г. до октомври 2017 г., дава 1,9%, по която КЕВР обосновава по-високите цени на водата през следващата година“, допълни общественият защитник.


Омбудсманът ще настоява КЕВР да изпълнява Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, в който е регламентирано, че регулаторът определя общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услуги. Това означава въвеждане на индивидуални договори за потребителите, а не както досега само общи условия за предоставяне на тези услуги. Освен това, тя ще иска и ВиК дружествата да използват възможността да определят по-ниски цени на водата в населените места с гравитачно водоснабдяване, където има и много по-ниска социална поносимост на цената на водата.