Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблеми на гражданите при формирането на сметки за вода

По повод множеството жалби от потребители на ВиК услуги Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблемите на гражданите, свързани с начисляването на разход вода „общо потребление“ в сгради-етажна собственост.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

10 декември – Международен ден за правата на човека

10 декември – Международен ден за правата на човека
Подписаната на 10 декември 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи на Организацията на обединените нации (ООН) след края на Втората световна война. Документът посочва принципите, които и до днес имат огромно влияние по света – принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството. Основната част на Всеобща декларация за правата на човека конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството); съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права.

Поемайки инициативата от Всеобщата декларация Съветът на Европа създава Конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Тя гарантира правото на живот, свобода и сигурност, както и справедлив процес, гласуване и кандидатстване на избори, свободата на мисълта и религията, а също така и свободното изразяване. С Конвенцията се забраняват изтезанията и смъртното наказание, както и нечовешкото или унизително отнасяне към хората. 

През 1950 г. Организацията на обединените нации обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека. Днес, 67 години по-късно, тази дата се чества по цял свят с различни инициативи, които имат за цел да повишат познанията и разбирането на хората за човешките права и тяхната защита. В приетата през 1991 г. Конституция на Република България се залагат най-важните европейски стандарти в областта на защита на правата на гражданите. България е ратифицирала и всички основни международни конвенции, свързани с човешките права и свободи. От 2005 г. насам институцията на омбудсмана на Република България работи активно в защита правата на гражданите, както и по актуални правозащитни теми - защита правата на детето, правата на хората в неравностойно положение, правото на здравеопазване, правото на образование и др.