Омбудсманът Мая Манолова и „златните момичета“ от ансамбъла по художествена гимнастика ще дарят топла храна на бедни хора

На 17 декември 2018 г., понеделник, „златните момичета“ от националния ансамбъл по художествена гимнастика, заедно с омбудсмана Мая Манолова ще открият от 11.30 часа в двора на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ /ул. „Георг Вашингтон“ № 47, на Женския пазар/ социална кухня „Не хаби – дари“.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът предлага спешни мерки в защита на децата с един родител

Омбудсманът предлага спешни мерки в защита на децата с един родител
19 февруари 2018 г.

       

           В
идео от дискусията 
тук

          Омбудсманът Мая Манолова ще инициира законодателни промени, с които да се улесни получаването на наследствена и персонална пенсия на деца, останали без един или двама родители, както и промяна в правилата за получаване на училищни стипендии от деца сираци. Това стана ясно днес по време на национална кръгла маса на тема Социално-икономическа защита на деца, с един или с двама починали родители“, организирана в институцията от обществения защитник.


 Дискусията бе поредната стъпка от кампанията под патронажа на Мая Манолова, провокирана от гневното писмо до Дядо Коледа на Златина Хаджипанайотова – вдовица с три деца, която алармира в края на 2017 г. за проблема с детските пенсии. В резултат – на 29 декември м.г., омбудсманът стартира инициативата за подкрепа на деца, останали без един или двама родители.


По официална статистика на Министерство на регионалното развитие и благоустройството децата до 18-годишна възраст с починал родител са 24 080. От тях наследствена пенсия получават 16 195, а персонална 2 455. „С други думи, децата, които нямат право и не получават подкрепа от държавата са едва 5 430, с колко ще обеднее държавата“, попита омбудсманът.


 По време на дискусията родители на деца, чиито съпрузи или партньори са починали, разказаха личните си трагедии и за тежкия сблъсък с държавните институции, които отказват да ги подкрепят, спазвайки стриктно буквата на закона. Така например, майка от Стара Загора, /историята на Велина Желязкова тук/ чийто мъж загинал при нелеп инцидент, сподели по скайп, че дъщеричката й не получава наследствена пенсия, тъй като на починалия й баща не му достигат два дни от изискуемия 5-годишен осигурителен стаж.


Баща на три годишно момиченце пък сподели, че детето му е лишено от такава помощ, защото починалата майка е била студентка на 25 години и логично не е имала трудов стаж, съответно осигуровки.


„След всички конкретни човешки истории и съдби, които се разказаха днес, стана ясно колко абсурдна е нормативната база по отношение на подкрепата на децата сираци. Ще настоявам тези нормативни документи да бъдат променени не някога в перспектива, не след обсъждането на поредния закон, а сега и веднага“, категорична бе Манолова.


Предложенията на омбудсмана, които тя ще инициира са: да отпадне изискването за осигурителен стаж при починал до 25-годишна възраст родител за получаване на наследствена пенсия на детето. Също така и изискването за 3-годишен осигурителен стаж на починал родител до 30 г. да бъде намалено на 1 г. и за родители над 30 г. – от 5 на 3 г.


„Приготвили сме и предложения за отпадане на подоходния критерий за получаване на персонална пенсия. В случаите, в които едно дете не може да получава наследствена пенсия, може да кандидатства за персонална такава, но за да я получи доходът на член от семейството не трябва да надхвърля 75 лв. на месец. За двучленно семейство месечният доход трябва да бъде 150 лв., а за четиричленно – 300 лв. „С други думи, не трябва да работи“, заяви Манолова.


Ако подоходният критерий, който по думите й е абсурден, не отпадне, омбудсманът предлага персоналните пенсии да се превърнат в социални индивидуални помощи, които да се получават през Закона за социалните помощи за деца. Също така да се облекчи процедурата по тяхното получаване, както и да се увеличи размерът им – в момента той е 108 лв.


Общественият защитник предлага и промяна в правилата за отпускане на стипендии на всички деца с един или двама починали родители, тъй като в момента право на такава имат само децата от 8-ми клас нагоре. „Това е възрастова дискриминация и аз наистина съветвам МОН да побърза и да поправи тази нормативна уредба, преди да бъдат санкционирано от Комисията за защита от дискриминацията“, категорична бе Мая Манолова.


„Ще настояваме такива стипендии да получават и деца с увреждания и деца в риск за отпадане от образование“, допълни тя.


По отношение на децата сираци, които се отглеждат от близки роднини, Манолова настоява критериите за социално подпомагане да бъдат еднакви с тези за децата, които се отглеждат в приемни семейства. Тя предлага поправка в правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, която да задължи институциите да отпускат месечни помощи, освен за децата в приемни семейства, но и за децата, останали без един или двама родители, отглеждани от близки роднини.


„Деца, които са настанени при техни баби и дядовци, защото родителите им са починали, нямат същата възможност да бъдат подкрепени, както децата в приемни семейства. А това е дълбоко несправедливо“, категорична бе омбудсманът.

           Цялото изказване на омбудсмана
тук