Обудсманът откри горещ телефон за хората с увреждания

Омбудсманът Мая Манолова обяви гореща телефонна линия 0883 462 310 за всички хора с увреждания, които имат въпроси във връзка с реформите в социалната сфера, влезли в сила от началото на 2019 г.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова свиква форум за промени при избора на местни обществени посредници

Омбудсманът Мая Манолова свиква форум за промени при избора на местни обществени посредници
20 април 2018 г.

     Омбудсманът Мая Манолова и Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България организират обществена дискусия за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, регламентиращи избора и правомощията на обществените посредници в българските общини.           Събитието ще се проведе на 23 април 2018 г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала „Изток“ на Народното събрание /пл. „Народно събрание“ № 2/.


Петнадесет години след въвеждане на правната възможност в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ за избор на обществен посредник, мрежата от местни омбудсмани не се увеличава, а напротив – от 22 към 2011 г. понастоящем те са само 13. Причината е, че в сега действащия закон при избора им се изисква 2/3 мнозинство на общинските съветници.


Това води до съществена разлика в гарантирането и защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица при взаимодействието им с местната власт.Сред промените, които омбудсманът Мая Манолова ще предложи на обсъждане е и въвеждането на изричен текст в закона, че всяка община, която си избере местен обществен посредник получава целево финансиране за обезпечаване на неговата работа. Така ще се гарантира и неговата независимост. 


Във форума ще участват депутати, председатели на общински съвети, кметове на общини и на кметства, представители на държавните институции, на Асоциацията за развитие на българското село, на Сдружението на кметове на кметства, изпълнителните директори на Националното сдружение на общините в Република България и Националната асоциация на председателите на общински съвети и др.