Обудсманът откри горещ телефон за хората с увреждания

Омбудсманът Мая Манолова обяви гореща телефонна линия 0883 462 310 за всички хора с увреждания, които имат въпроси във връзка с реформите в социалната сфера, влезли в сила от началото на 2019 г.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова свиква кръгла маса за защита на децата, жертви на насилие, подготвя законодателни промени

Омбудсманът Мая Манолова свиква кръгла маса за защита на децата, жертви на насилие, подготвя законодателни промени
14 май 2018 г.

Омбудсманът Мая Манолова свиква обществена дискусия на тема „Насилието над деца: правни аспекти на превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите в България“.


 Събитието ще се проведе утре, 15 май 2018 г., от 11.00 часа в институцията на омбудсмана – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22.


Кръглата маса има за цел да събере на едно място институциите, професионалистите и гражданските организации, които работят в сферата за защита правата на децата, за да бъде обсъдена ситуацията в страната от гледна точка на действащите международни стандарти и българското законодателство в областта за закрила на децата от всички форми на насилие.


След проведените дискусии и представените правни анализи ще бъде изготвен доклад с конкретни препоръки за промени в законодателство за създаване на ефективни гаранции за защита правата на децата, жертви или свидетели на насилие. Докладът ще бъде предоставен на законодателната и изпълнителна власт за вземане на конкретни мерки.


Във форума ще участват заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова, на образованието и науката Деница Сачева, на правосъдието Десислава Ахладова, Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет, Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, експерти и представители на УНИЦЕФ в България, Национална мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация П.У.Л.С., Институт по социални дейности и практики и др.