Обудсманът откри горещ телефон за хората с увреждания

Омбудсманът Мая Манолова обяви гореща телефонна линия 0883 462 310 за всички хора с увреждания, които имат въпроси във връзка с реформите в социалната сфера, влезли в сила от началото на 2019 г.

виж повече >

Новини

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова обсъди законодателни промени за защита на децата, жертви на насилие

Омбудсманът Мая Манолова обсъди законодателни промени за защита на децата, жертви на насилие
15 май 2018 г.

„Споделям изцяло изводите на екипа на УНИЦЕФ по отношение на състоянието на българското законодателство и съществуващите мерки за закрила на децата, жертви и свидетели на насилие. Смятам, че една голяма част от препоръките на УНИЦЕФ и на неправителствения сектор могат да бъдат реализирани след приемането на Закона за детското правосъдие.“ Това заяви омбудсманът Мая Манолова на кръглата маса, организирана в партньорство с УНИЦЕФ в България на тема „Насилието над деца: правни аспекти на превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите в България“.


Форумът събра на едно място институциите, професионалистите и гражданските организации, които работят в сферата за защита правата на децата. Те обсъдиха реалната ситуацията у нас от гледна точка на действащите международни стандарти и българското законодателство в областта за закрила на децата от всички форми на насилие.
Сред участниците бяха заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова, на образованието и науката Деница Сачева, на правосъдието Десислава Ахладова, Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет, Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, Министерството на вътрешните работи, експерти и представители на УНИЦЕФ в България, Национална мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация П.У.Л.С., Институт по социални дейности и практики, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и др.
„Моят апел е към Министерството на правосъдието в максимално кратки срокове да придвижи проекта на Закон за детското правосъдие до парламента. В него са заложени много мерки за защита на деца свидетели на насилие, жертви на насилие и на деца в конфликт със закона. И нещо, което за мен като омбудсман, е изключително важно – решение за закриване на интернатите, които съществуват в момента и в които са въдворени деца, извършители на простъпки, а не на престъпления. Те пребивават там за една, две, пет години и реално детството им минава зад решетки“, категорична бе Манолова.


По думите й българската държава не е транспонирала в пълен обем Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.


„Мисля, че всички в тази зала са наясно, че в националното ни законодателство са транспонирани само някои от минималните стандарти, заложени в тази директива и че отсъстват изцяло изключително важни елементи. Например, прилагането на мултидисциплинарен и междуинституционален подход и пълната подмяна на категоричното изискване за индивидуална оценка на всяко дете, което е жертва на насилие. В Наказателно-процесуалния кодекс тази индивидуална оценка е приела формата на експертиза, която при това не е задължителна“, допълни Манолова.


Тя съобщи, че в институцията на омбудсмана за м.г. са постъпили 70 жалби за насилие срещу деца.


„Да, вярно, не е колосално число, но зад тези числа стоят 70 деца, обляни в сълзи, които чакат подкрепа от институциите срещу нерадостната съдба да бъдат подлагани на насилие в семейството си, семейната среда, в училище“, подчерта Манолова.
Общественият защитник допълни, че статистиката на УНИЦЕФ в световен мащаб е стряскаща. По техни данни всеки един от трима ученици на възраст между 13 и 15 години е обект на тормоз в училище. Около 17% от децата са жертви на тежки телесни наказания. Над 120 млн. момичета по света под 20-годишна възраст, 1 от 10, са били подлагани под една или друга форма на сексуални посегателства.


„Всички тези числа, реалността, с която се сблъскваме в България, би следвало единствено и само да ни мотивират да предприемем необходимите стъпки и да направим всичко възможно като институции да защитим децата от този съвременен бич на насилието и агресията, на които са обект в училище, на улицата, в семейната среда“, посочи още Манолова.


В края на форума стана ясно, че правният анализ на УНИЦЕФ, препоръките на омбудсмана и неправителствените организации ще бъдат допълнени и обобщени с конкретни предложения за иницииране на законодателни промени.


 


Презентацията с правния анализ на УНИЦЕФ – България тук:


 
Презентация за насилието над децата на Фондация „Асоциация Анимус“ тук:


Видео от изказването на омбудсмана тук:  https://www.youtube.com/watch?v=0QeOER3DHXI