Омбудсманът Мая Манолова защити в ЕП петицията срещу двойните стандарти при храните

Омбудсманът Мая Манолова защити днес в Брюксел петицията, която заедно с български граждани подаде срещу двойния стандарт при храните и напитките в Европейския съюз. В петицията омбудсманът настоя за спиране на производството и разпространението на храни от една и съща марка, но с различни съставки и качество в страните-членки на ЕС чрез промяна в

виж повече >

Новини

« 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] »
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България настоява за промени в закона за биологичното разнообразие

Омбудсманът на Република България настоява за промени в закона за биологичното разнообразие

Официалното становище на омбудсмана и препоръките на институцията бяха оповестени на широка пресконференция

09 февруари 2007 г.

    Омбудсманът Гиньо Ганев обяви днес на пресконференция, че е внесъл в Народното събрание предложение за промени в Закона за биологичното разнообразие, с които да се възстанови общественото обсъждане при обявяване на защитени зони, които да влязат в европейската екологична мрежа „Натура 2000”, както и възможността за обжалване на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяването на съответната защитена зона.

    Омбудсманът обяви публично официалното становище на институцията относно процедурата по въвеждането на екологичната мрежа „Натура 2000”. Наред с критиките към съответните компетентни органи (Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на земеделието и горите (МЗГ), в становището са изложени и конкретни препоръки на институцията на омбудсмана.

    Омбудсманът препоръчва на Министерския съвет да разглежда изграждането на екологичната мрежа „Натура 2000” като процес, а не като еднократен акт, т.е. първоначално на ЕК да бъде предложен списък на защитени зони, за които има безспорни научни данни за съхранение на приоритетни природни местообитания и видове.

    При изработването на плановете за управление и устройствените планове и проекти по „Натура 2000”, наред с научните критерии, МОСВ трябва да отчита и икономическите, социалните, културните и регионалните фактори при определяне степента на защита на биоразнообразието. Този процес трябва да протича в условията на пълна прозрачност и с привличане на утвърдени представители на научната общност.

    Последната препоръка на обществения защитник е към Министерски съвет за предприемане на действия и активизиране на започналата отскоро от страна на МОСВ и МЗГ разяснителна кампания, в която изчерпателно да бъде информирана обществеността за същността и целите на екологичната мрежа „Натура 2000”.

    „Няколкото разяснителни срещи за Натура 2000, организирани от Министерството на околната среда и водите в изпълнение на препоръките на омбудсмана - начинания, които приветстваме, за съжаление не можаха да компенсират загубеното ценно време за формирането на съзнание за съпричастност и принадлежност към екологичната мрежа. И днес много от собствениците на земи и много от местните органи на самоуправление нямат ясни отговори на въпроси като: кои територии са обхванати от екологичната мрежа „Натура 2000”; по какви критерии са включени или за изключени земите в мрежата и какви са режимите на ползване на тези земи” – се констатира още в становището.Целия текст на становището може да намерите ТУК