След осем месеца протести: Депутатите приеха Закона за личната помощ на Мая Манолова и майките на деца с увреждания

„Това не е обикновен закон, това е изстрадан закон от едни смели жени – майките на деца с увреждания, които дадоха урок на българското общество, на гражданите на България, на българските институции, че една кауза, колкото и да е невъзможна, може да бъде успешна, ако е справедлива и ако човек вярва в нея, ако стои докрай. Дадоха урок и на институци

виж повече >

Новини

« 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] »
Добави във Facebook

Гиньо Ганев и Ремзи Осман обсъдиха новия Закон за камарата на строителите

Гиньо Ганев и Ремзи Осман обсъдиха новия Закон за камарата на строителите

Гиньо Ганев и Ремзи Осман обсъждат новия Закон за камарата на строителите

13 февруари 2007 г.


    Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев се срещна днес в своята канцелария с председателя на парламентарната Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство Ремзи Осман. Срещата е част от поредицата обсъждания, които омбудсманът прави с широк кръг институции, браншови структури и експерти по повод предложението на Съюза за стопанска инициатива на гражданите, Българската предприемаческа камара, Националната асоциация на строителите на жилища в България и Националната строителна федерация за евентуално сезиране на Конституционния съд за противоконституционност на текстове от новия Закон за камарата на строителите.

    В искането до омбудсмана се твърди, че Законът за камарата на строителите по недопустим начин нарушава свободата на сдружаване, ерозира социалния диалог и създава ненужни монополни и квазидържавни структури. Неотдавна приетият и влязъл в сила Закон за камарата на строителите въвежда Единен професионален регистър, който се оценява като неприемлив от част от браншовите организации. Към омбудсмана се обърнаха и организации, които не споделят тези виждания и които подкрепят новия закон. Сред тях са Българската строителна камара, Българската браншова камара „Пътища”, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара.

    По време на срещата си с омбудсмана председателят на парламентарната Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство Ремзи Осман отхвърли критиките като несъстоятелни и оцени Закона за камарата на строителите като инструмент за намаляване дела на сивата икономика в отрасъла, за защита на интересите на гражданите като потребители на строителни услуги, за ограничаване на монопола в бранша и за създаване на равнопоставеност между българските и чуждестранните инвеститори.

    „С този закон в никакъв случай не се накърнява правото на свободно сдружаване в браншови организации”, категоричен е Ремзи Осман. Той припомни, че Законът за камарата на строителите беше приет от Народното събрание с внушително мнозинство и с участието на всички парламентарни групи.

    След като приключи своите проверки и анализи, омбудсманът ще се произнесе с мотивирано становище по отправеното към него искане.