Над 100 души потърсиха помощ от Омбудсмана по време на изнесените приемни на институцията в Област Видин

Повече от 100 души потърсиха помощ от Омбудсмана по време на изнесените приемни на институцията във Видин и всички 11 общини на областта. Приемната на Мая Манолова започна още от сутринта във влака на път за дунавския град, като проблемите на гражданите, които се възползваха от срещата си с нея бяха свързани основно с ТЕЛК-ови решения, с фонд

виж повече >

Новини

« 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] »
Добави във Facebook

Гиньо Ганев поставя въпроса за необходимостта от лимити в дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ

Гиньо Ганев поставя въпроса за необходимостта от лимити в дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ

София, 08 август 2009г.

На 12 август 2009 г. (сряда), от 11:00 ч. в сградата на омбудсмана на Република България ще се проведе работна среща с представители на лечебни заведения, на синдикати в здравеопазването, на професионални и пациентски организации, на държавни институции и експерти под надслов „Необходими ли са лимити върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ”.


По повод многобройни сигнали на граждани, представители на лечебни заведения и пациентски организации омбудсманът започна проверка по собствена инициатива за въздействието върху правата на пациентите на въведените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ограничения на издаването на направления за консултации и изследвания от общопрактикуващите лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и на максималните стойности на разходите на предоставените от лечебните заведения за болнична помощ медицински услуги. Тези ограничения лишават здравноосигурените пациенти от достъп до медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване, гарантирано им по силата на чл. 52 от Конституцията на Република България.


Принципната позиция на омбудсмана е, че както действащата нормативна уредба, така и практиките в областта на здравеопазването, трябва да бъдат подлагани на непрекъснат и задълбочен анализ за въздействието им върху правата на пациентите, за да не се допусне тяхното накърняване.


Работната среща има за цел по-цялостно запознаване с посочените проблемите и очертаване на възможностите за тяхното разрешаване. Предстои изготвянето на Становище на омбудсмана относно въздействието върху правата на пациентите на въведените лимити в извънболничната и болничната медицинска помощ.