Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

Новини

« 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев се самосезира и образува проверка по извършени замени на държавни земи и гори

Омбудсманът Гиньо Ганев се самосезира и образува проверка по извършени замени на държавни земи и гори
София, 19 октомври 2006 г.

    Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил връчи лично на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев пълния списък с физически и юридически лица, извършили замени на държавни земи и гори от Държавния горски фонд за периода 2002-2006 г. През седмицата по повод множество жалби и сигнали на граждани омбудсманът поиска от министъра на земеделието и горите да предостави незабавно на институцията и на широката общественост тази информация, тъй като в общественото мнение има съмнения за допусната корупционна практика и липса на прозрачност при извършване на замените.

    „Обстоятелството, че министър Кабил се отзова на обществената потребност и на моето искане да предостави този списък, е знак, че в правителството има воля да бъде зачитан общественият интерес, а не само буквата на закона. Това показва, че по пътя на конструктивния диалог между гражданското общество и държавните институции, с посредничеството на омбудсмана, могат да бъдат решени важни обществени проблеми.

    Предстои пълна проверка около целесъобразността на извършените замени. Резултатите от нея ще бъдат оповестени публично, каквато е традиционната практика на институцията на омбудсмана”, заяви след срещата Гиньо Ганев.
На базата на предоставената днес информация омбудсманът на Република България се самосезира, като образува проверка относно "спазването на закона и защитата на обществения интерес при извършването на замени на земи и гори от Държавния горски фонд с частни фирми и лица".

    Специален акцент в проверката ще бъдат случаите, когато държавни земи и гори в територии с повишен инвестиционен интерес са заменяни за земи и гори в други неатрактивни от инвестиционна гледна точка части на страната. За целта омбудсманът създава експертна група с участието не само на членове на своя екип, но и на външни специалисти и представители на обществеността.