Депутатите приеха закона на омбудсмана и върнаха ранното пенсиониране за миньорите

Със 162 гласа „за“, 6 „въздържал се“ и нито един против депутатите приеха инициираните от омбудсмана Мая Манолова законодателни промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се връща старият ред за ранно пенсиониране на миньорите - при навършване на 45 години и 4 месеца.

виж повече >

Новини

« 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] »
Добави във Facebook

Режимът на електричеството и топлата вода са сред основните проблеми, от които се оплакват лишените от свобода в Сливенския затвор

Режимът на електричеството и топлата вода са сред основните проблеми, от които се оплакват лишените от свобода в Сливенския затвор

Спалните помещения на непълнолетните лишени от свобода в затвора в Сливен заслужиха положителната оценка на инспекторите

16 април 2007 г.

    В изпълнение на програмата за мониторинг на пенитенциарната система в Република България експертен екип към омбудсмана извърши двудневна проверка в женския затвор в гр. Сливен.

    Първоначалните впечатления на инспектиращия екип потвърждават констатациите от изминалите проверки в затворите в Пазарджик, София и Стара Загора, свързани с остаряла материална база. Недостатъчното финансиране на затвора е причина за въведения режим на електричество и топла вода, което беше основно оплакване на интервюираните жени лишени от свобода.

    Добра оценка в проверката са получили:
    - дейността на затворната администрация при анализ и оценка на лишените от свобода, което позволява индивидуален подход за социална и психологическа работа с тях;
    - дейността на училището към затвора;
    - материалното състояние на медицинския център, детската ясла и стаята за свиждане.

    Към момента липсва щатен лекар към затвора, а причина за това е бавната конкурсна процедура за назначение. Въпреки това администрацията на затвора се е справила отчасти с този проблем, чрез сътрудничество с РЗОК – Сливен, което сътрудничество се изразява в предоставяне на медицинска помощ от трима лекари от здравната каса, които посещават затвора в определени дни.

    Проверяващия екип е обезпокоен от планираното съкращаване на щатни длъжности към затвора. Това е в противоречие с обективната потребност за увеличаване на персонала, каквато е и препоръката на Европейския комитет против изтезанията.

    В края на месец април експертите ще посетят и поправителния дом за непълнолетни в гр. Бойчиновци, с което ще приключи и първия етап от проверките.