Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблеми на гражданите при формирането на сметки за вода

По повод множеството жалби от потребители на ВиК услуги Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблемите на гражданите, свързани с начисляването на разход вода „общо потребление“ в сгради-етажна собственост.

виж повече >

Новини

« 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] »
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев и министърът на вътрешните работи Румен Петков подписаха днес Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между двете институции

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев и министърът на вътрешните работи Румен Петков подписаха днес Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между двете институции

Съгласно подписаното Споразумение омбудсманът Гиньо Ганев и министърът на вътрешните работи Румен Петков ще си сътрудничат активно

16 април 2007 г.

    С присъединяването на България към Европейския съюз всеки български гражданин придоби едно ново основно право - правото на добро управление и добра администрация. С общото разбиране, че е дълг на институциите да утвърждават това гражданско право като обществена норма и в практиката на органите на властта, омбудсманът и МВР ще си сътрудничат активно и ще съчетаят усилията си за по-ефикасно гарантиране и зачитане на правата на гражданите.

    Практическата цел на подписаното Споразумение е да се разширят възможностите за граждански контрол от страна омбудсмана върху дейността на органите на МВР. Министерството се ангажира да оказва пълно съдействие и да предоставя необходимата информация на обществения защитник при негови проверки по случаи на лоша администрация в системата на МВР, на полицейско насилие, неправомерно задържане и други нарушения, които засягат правата на гражданите.

    „Върховенството на закона е неотделимо от върховенството на правата на човека. Основна задача на МВР е да защитава правата, здравето, живота и имуществото на гражданите от незаконни посегателства. И тук е необходимостта от независимия граждански контрол върху дейността на самото министерство, който се осъществява от омбудсмана”, подчерта министър Румен Петков.

    От своя страна омбудсманът Гиньо Ганев изтъкна, че: „Контролът на омбудсмана е насочен към преодоляване на слабостите в дейността на правоохранителните органи, а не към тяхното самоцелно критикуване. Високо оценявам готовността на МВР бързо да отговори на възможността за ефективен граждански контрол върху институцията. Знам, че това е приоритет и за МВР, но прилагането му на практика в партньорство с националния омбудсман е реална стъпка напред”.

    В най-кратък срок двете институции ще определят конкретни длъжностни лица, които ще координират оперативното взаимодействие по силата на подписаното Споразумение. Ще бъде създаден механизъм за улесняване на проверките на омбудсмана в случаи на инциденти и оплаквания на граждани от действия на органите на МВР.

    В близките дни ще бъде изготвен и план за конкретните насоки на взаимодействието, в т.ч. за изготвяне на съвместни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба и за обмен на информация и сътрудничество при разглеждане на сигнали, за злоупотреби и корупционни практики, които са отправени до омбудсмана.Целия текст на Споразумението за взаимодействие можете да намерите ТУК