Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблеми на гражданите при формирането на сметки за вода

По повод множеството жалби от потребители на ВиК услуги Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблемите на гражданите, свързани с начисляването на разход вода „общо потребление“ в сгради-етажна собственост.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11
Добави във Facebook

Препоръка от омбудсмана на Република България до министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК относно осигуряване на финансирането на лечението с инсулинови помпи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОСКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОМИТОВ,


Като омбудсман – висш конституционен орган, посветен на застъпничеството за правата и свободите на гражданите, съм крайно обезпокоена от излъчения репортаж по bTV за протеста на родителите на деца с диабет за забавяне на решението за поемането от държавата на заплащането на  инсулиновите помпи и консумативи на децата им. 


Бих искала да отбележа, че въпросът с осигуряване финансирането на лечението с инсулинови помпи и консумативи за тях на деца с инсулинозависим тип захарен диабет неколкократно е поставян на вниманието на институцията на омбудсмана.


Във връзка с жалба на гражданка до омбудсмана, през месец април 2014 г., беше отправена препоръка до управителя на НЗОК за разглеждане на проблема и намиране на възможност за заплащане от бюджета на НЗОК на инсулинови помпи и консумативи за тях. В отговор на препоръката омбудсманът беше информиран за финансовата невъзможност Националната здравноосигурителна каса да заплаща инсулинови помпи и консумативи при деца.


През месец юли 2014 г. към институцията се обърнаха родители на деца с диабет, ползващи инсулинови помпи от Сдружение „За инсулиновите помпи“.


Във връзка с жалбата, беше отправена препоръка до министъра на здравеопазването в служебното правителство за разглеждане на проблема и обсъждане на възможностите за финансиране на лечението с инсулинови помпи при деца, за които това лечение е най-подходящото и са налице съответните медицински показания.


Беше получена информация за предприетите от Министерство на здравеопазването действия, изразяващи се в изискване на писмени становища от директора на Център „Фонд за лечение на деца” и управителя на НЗОК.  В писмото са цитирани получените отговори, които по смисъл не потвърждаваха възможността за такова финансиране.


Отговорът на Министерство на здравеопазването създаде впечатление за формализъм и отсъствие на стремеж за търсене на решение. Беше констатирано, че проблемът не е разгледан съобразно правото на гражданите на добра администрация, постановено от Хартата на правата на Европейския съюз.


В тази връзка, омбудсманът се обърна към министъра на здравеопазването за предприемане на мерки за ново разглеждане на поставения от родителите проблем - финансиране лечението с инсулинови помпи при деца, включително с участието на водещи медицински специалисти в областта на лечението на деца и с представители на родителите.


В отговор беше получена информация, че с оглед високата степен на значимост на поставения въпрос, министърът на здравеопазването е издал заповед за създаване на  работна група, с цел да се анализира съществуващата нормативна уредба и реалното фактическо състояние по въпроса за осигуряването на инсулинови помпи при деца със захарен диабет и консумативи за тях, очертаване на причините за съществуващите трудности и посочване на възможностите за тяхното адекватно и трайно преодоляване. В писмото, подписано от зам. министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков се посочва, че след приключване на работата на групата по поставения въпрос, омбудсмана ще бъде уведомен за резултатите.


За съжаление,  до настоящия момент такава информация не е постъпвала в институцията, а забавянето на решаването на проблема бих определила като проява на лоша администрация. Едва след протеста на родителите, се появиха съобщения в медиите, че след заседание на надзорния съвет на НЗОК на 09.11.2015 г. е станало ясно, че Здравната каса ще заплаща консумативите за инсулинови помпи, като на следващ етап ще се мисли за заплащане и на самите помпи, което е частично решение на проблема.

Във връзка с изложеното по-горе, на основание чл. 19, ал. 1, т. 4, във връзка с чл.19, ал. 3 от Закона за омбудсмана, се обръщам към Вас с препоръка за осигуряване, в кратък срок, на финансиране на инсулиновите помпи и консумативите за тях при пациенти с инсулинозависим захарен диабет, за които това лечение е най-подходящото и са налице съответните медицински показания.


Отново бих искала да отбележа, че ограниченията в бюджета на НЗОК не могат да бъдат оправдание за случаите на нарушаване на права на граждани, регламентирани в законите на страната и Европейската харта за правата на пациента и да изразя надежда, че на този въпрос най-после ще бъде намерено решение в полза на гражданите, при зачитане на техните права.


За предприетите действия в изпълнение на препоръката очаквам да ме информирате в разумен срок.


МАЯ МАНОЛОВА 

Омбудсман НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ