Омбудсман на Република България - ПРЕПОРЪКА НА ОМБУДСМАНА ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТНОСНО СЪЗДАЛОТО СЕ НАПРЕЖЕНИЕ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Добави във Facebook

ПРЕПОРЪКА НА ОМБУДСМАНА ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТНОСНО СЪЗДАЛОТО СЕ НАПРЕЖЕНИЕ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Изх. № 03-15/05.04.2016г.                                        

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ


МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Националният омбудсман като орган, на който със закон е възложена отговорността да се застъпва за правата на гражданите, следи с особена загриженост и тревога напрежението в здравната система.


Освен че породиха недоволство, начинът, по който бяха въведени някои промени в системата на здравеопазването, доведе до нормативен хаос. От 1-ви април 2016 г. влязоха в сила нови правила за работа на лечебните заведения с НЗОК без необходимата за това подготовка и разясняване.


В момента лечебните заведения работят по договорите, сключени преди влизането в сила на промените в нормативната уредба, а електронната система за отчитане на лечебната дейност практически не функционира. Създадоха се сериозни пречки пред нормалното обслужване на болните, създаващи риск за здравето и живота им.


На 25-ти март 2015г. по моя инициатива се проведе широка обществена дискусия на тема „Правата на гражданите като пациенти в светлината на здравната реформа“. На нея стана ясно, че недоволството на лекарите е обосновано, дадени бяха много примери за недобри решения и бяха поставени много въпроси, на които здравната администрация няма отговор, поне засега. Стана ясно обаче, че и Българският лекарски съюз, и представителите на сдруженията на болниците и общопрактикуващите лекари са готови за диалог със здравната администрация, в който диалог да се намерят най-добрите решения и да се отстранят създадените проблеми.


Затова, като си давам сметка, че отговорността за диалога и инициативата за него не може да бъде на друг освен на администрацията и на основание      чл. 19. ал. 1 от Закона за омбудсмана отправих препоръка до министъра на здравеопазването за незабавно започване на диалог с професионалните, съсловните и пациентски организации.


За съжаление тази препоръка не бе изпълнена, в резултат на което напрежението в здравната система остава. Свидетели сме на ескалация на лекарските протести, в които се включиха и болници, насрочен е и протестен митинг.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,


Отказът на министър Москов да дебатира проблемите на здравеопазването с всички заинтересовани страни вече създава социално напрежение и пречи за намирането на добри решения. След като са изчерпани всички други възможности, смятам намесата Ви за наложителна.


Затова, на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за омбудсмана, във връзка с чл.108 от Конституцията на Република България и чл. 3 от Закона за здравето, се обръщам към Вас със следната препоръка:


Да възложите на ръководството на Министерство на здравеопазването да продължи диалога със съсловните организации в здравеопазването до постигане на съгласие по спорните въпроси.


Препоръчвам също така да бъде инициирана среща на ръководствата на Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, организациите на болниците и общопрактикуващите лекари, както и представители на всички заинтересовани страни.
С уважение,
МАЯ МАНОЛОВА


ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ