Омбудсман на Република България - Наръчник за прилагане на принципите на добро управление в общините

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Публикации

[1] 2
Добави във Facebook

Наръчник за прилагане на принципите на добро управление в общините

Наръчник за прилагане на принципите на добро управление в общините
Целта на този малък наръчник е да очертае не само съдържанието на принципите на добро управление на местно ниво, но и да посочи добри практики по тяхното приложение от органите на местната власт.

Демократичното управление има една основна цел – да повишава качеството на живот на хората. Затова основна задача на публичната власт на централно и местно ниво е с дейността си да отговаря в максимална степен на справедливите очаквания на гражданите, да зачита техните права и широкия обществен интерес. Непрекъснато трябва да се модернизира управлението и администрацията и да се скъси неоправдано голямата дистанция между органите на властта и гражданите. Административното обслужване на бизнеса и на отделния човек трябва да е бързо, справедливо и законосъобразно.

Всичко това с още по-голяма сила се отнася до местните власти, защото те са призвани да бъдат най-близо конкретните проблеми и до всекидневния живот на местните общности. Тъкмо това е смисълът на т.нар. „принцип на субсидиарност”, който има основополагащо значение за управлението в Европейския съюз и неговите държави-членки – политиките да се формират и провеждат децентрализирано, при това от органите и администрациите, които са най-близо до проблемите на гражданите. Когато местните органи управляват добре обществеността е активна и ангажирана; повишава се доверието към общинската управа, общинския съвет и общинската администрация; публичните ресурси се ползват по-добре и се постигат по-добри резултати. Доброто управление е гаранция, че всяка местна власт може да се справи с многобройните си сложни задължения ефективно, в най-добрия интерес на общността и то по прозрачен, отговорен и справедлив начин.

Задълженията на публичната власт към гражданите надхвърлят изискванията на конкретните нормативни разпоредби. Тя трябва да е гъвкава, да се приспособява към променящите се потребности и изисквания на съвременния икономически и социален живот, и най-вече към растящите нужди на гражданите. Но над всичко стои ангажимента на местните органи на властта да осигуряват спазването на основните човешки права, при това без каквато и да е дискриминация.

Гиньо Ганев

Омбудсман на Република България

Документи: