Омбудсман на Република България - Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 [5] 6
Добави във Facebook

Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана

гр. София, 21 май 2013 г.

В деня на провеждането на първото заседание на 42-то Народно събрание – 21 май 2013 г., Константин Пенчев внесе в парламента Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана на Република България.

Документът съдържа анализ на състоянието на защитата на правата на гражданите в отношенията потребители – монополи. Константин Пенчев акцентира върху наличието на текстове в различни нормативни актове, водещи до неравнопоставеност между гражданите и доставчиците на топлоенергия, електроенергия, вода, телефонни услуги. В доклада място е отделено и на проблемите на хората, ползващи финансови услуги, отбелязано е и несправедливото определяне на таксата за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”.


Правата на потребителите на обществени услуги през последните години неизменно са във фокуса на вниманието на омбудсмана на Република България. Причината за това е големият брой на жалбите на потребители, които през последните години трайно са на първо място сред всички постъпващи оплаквания в институцията. В жалбите си до омбудсмана хората ясно изразяват недоволството си от неразбирането на проблемите им, липсата на подкрепа от регулаторните органи, както и от органите на изпълнителната власт.


Освен от нарастващия брой на жалбите на потребителите – от началото на 2013 г. са постъпили 980 такива оплаквания, което е почти двойно увеличение спрямо същия период на 2012 г., изготвянето на този доклад е продиктувано и от ангажимента, поет от Константин Пенчев пред инициативните комитети, провели среща в гр. Сливен на 23.02.2013 г. През март 2013 г. в писмо, изпратено до обществения защитник, протестиращите граждани настояха „омбудсманът да поеме ангажимент да се направи цялостен преглед на отношенията – от една страна, на потребителите, и от друга страна – на монополите и доставчиците на финансови услуги, които разполагат със законодателни и процедурни привилегии, с оглед постигане равнопоставеност”.


Според чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана общественият защитник внася до 31 март всяка година ежегоден доклад за своята дейност в Народното събрание. В ал. 4 на чл. 22 е регламентирана възможността по своя инициатива омбудсманът да изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика. За първи път в историята на институцията общественият защитник внася подобен документ в парламента.




С текста на доклада можете да се запознаете чрез прикачения файл.

Документи: