Омбудсманът Мая Манолова призова депутатите да не допускат рецидив при нарушаването на изборни права

Омбудсманът Мая Манолова изпрати днес в Народното събрание отворено писмо, в което призовава депутатите да не допускат поредно неспазване на разпоредбите от Изборния кодекс, в частта за машинното и електронното дистанционно гласуване.

виж повече >

Доклади

1 2 [3] 4 5 6
Добави във Facebook

ИЗКАЗВАНЕ НА ОМБУДСМАНА НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „СЪВРЕМЕННОТО ОНЛАЙН ОБЩУВАНЕ-ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА”

          1 юли 2016г.

          гр. Асеновград            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Благодаря за поканата да участвам в този изключително сериозен форум. 


Като национален омбудсман имам много широк спектър от конкретни отговорности, които се отнасят до социалните, икономическите, образователните и културните права на българските деца. И макар че моите правомощия се отнася към всички деца, моят особен акцент и специалното ми внимание е посветено на  децата от уязвимите групи, на децата в институции, на децата в обществена грижа, на децата в риск, на децата с увреждания, на самотните деца, чиито родители са на гурбет в чужбина, на децата, които са в конфликт със закона. 


Всъщност, защита правата на българските деца е основен мой приоритет през 2016 г. , наред с другите два приоритета – битката срещу монополите и защита правата на застрашените от социално изключване. И това е не е случайно.  Нарекох този приоритет „В нашите ръце“, защото бъдещето на децата е в нашите ръце наистина, в ръцете на възрастните е да осигурят възможността да живеят в спокойна и сигурна среда.


Сред основните рискове на днешното време безспорно са рисковете, които дебнат в интернет пространството. Все повече нарастват онлайн престъпленията, не само в България, но  в Европа и по света. Затова смятам, че темата „Съвременното онлайн общуване – опасности и защита“  би трябвало да е централна за всички институции, които имат своите отговорности, свързани с деца. Затова приветствам всеки повод, който обединява усилията на различни институции, на неправителствени организации, на родителите и на самите деца за създаването на една безопасна интернет среда.


Какви са възможностите и положителните страни на интернет всички знаем. Огромните възможности, които дава глобалната мрежа са част от ежедневието на съвременния човек и на нашите деца. Бързата размяна на информация, общуването в социалните мрежи са само част от тези възможности. Децата  дори често са далеч по-наясно с безбройните възможности – за тях интернет е място за забавление, както казах – за общуване, оттам получават полезна информация, свързана с учебния процес, оттам научават повече и повече за света, в който живеят. 


Само че, интернет има и своята тъмна страна, крие опасности, които заплашват нашите деца. За тях говори и тази статистика: 


-         75 % от децата са склонни да дадат лична информация в интернет.


-         89 % от сексуалните предложения към децата са направени в интернет. 


-         Само 25 % от тези деца споделят със своите родители


-         Над 75 000 педофили постоянно дебнат за жертви в интернет – сочи доклад на ООН.


-         Във Фейсбук има регистрирани над 100 000 педофили.


Според американско проучване 83 на сто от притежателите на материали с детско порнография имат снимки на деца  от 6 до 12 години, 39 %  - на деца от три до пет години, а 19 на сто – снимки на деца под три години. 


Децата прекарват над 30 часа онлайн седмично, от които над 1 час в порно сайтове, над 3 часа в сайтове за запознанства и социални мрежи. 


Броят на снимките, показващи сексуална експлоатация, брутални изнасилвания, орален секс и други форми на унижение е нараснал 4 пъти между 2014-2015 г. 


Интернет безспорно дава нови възможности за тормоз, който се осъществява върху нашите деца. И това е много по-опасно от тормоза, който се оказва върху тях в училище или на улицата, защото  ако агресията в училище се случва в рамките на учебния ден, то агресията в интернет може да бъде денонощно, да стигне до все по-широк кръг от деца и да вземе все повече жертви   безпрепятствено.  


Интернет е място, където  лесно се насажда, възприема и възпроизвежда езика на омразата.  За съжаление, езикът на омразата се употребява, разпространява и употребява в онлайн пространството, в различни форуми. Така че децата, които редовно сърфират в интернет неизбежно се сблъскват с езика на омразата от най-ранна възраст, без да имат изградени морални и психологически бариери срещу него, за да му противодействат.


Децата стават все по-самотни.   Повечето от тях не общуват със своите родители, със своите връстници и приятели и все повече компенсират тези отношения в интернет. Всички знаем, че една сериозна част от децата ни прекарват времето си с таблет или телефон в ръка, на компютъра, вместо да спортуват или просто да играят навън. 


Отделно от това, над 270 000 са децата, чиито родители са в чужбина, т.нар. самотни деца, които се отглеждат от роднини. За тях общуването с мама и татко е само и единствено по интернет. 


Безспорно е, че страната ни е една от водещите в осигуряването на ефективна намеса за предотвратяване на незаконно и вредно съдържание в интернет. Но предвид огромните възможности за общуване, които дава интернет, това поставя пред държавата все повече и по-големи предизвикателства.  


В тази връзка, като отбелязвам всичко положително, което е направено – няма как да не спомена дейността на Националния център за безопасен интернет, който е добър пример за това, че усилията на държавния и частния сектор могат да бъдат обединени за  превръщане на киберпростанството в  по-безопасно място. 


В България е създаден и Обществен съвет по безопасен интернет, който също е добър инструмент за координиране на  добри политики и практики, действа и Националната система за сигнализиране от деца и Горещата линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание и поведение в интернет.  Основно усилията са насочени в превенция и в обучение по онлайн безопасност на различни специалисти, които работят с деца. Бих отбелязала още кампанията на Майкрософт България „Нет аларма“, в рамките на която учениците от цялата страна съставиха  първия „Манифест за безопасен интернет“. 


Въпреки това, със съжаление трябва да отбележа, че сигурността в интернет все още е подценяван проблем у нас. Затова говори и фактът, че България няма разработена и приета Стратегия за киберсигурност и няма общ орган, отговарящ за киберсигурността. 


Към мен като омбудсман се обръщат граждани, които изразяват своята тревога за сигурността на децата им в интернет пространството, както и за действията на мобилните оператори за гарантиране на тази сигурност. В България мобилните оператори не предлагат специализирана услуга за деца, с която да бъде ограничен достъпа им до сайтове с неподходящо съдържание. Родителите отбелязват, че има държави, които отговорно са отчели рисковете и причините за уязвимостта на децата в интернет и са предприели необходимите действия за филтриране на определено онлайн съдържание. Един от примерите са действията на мобилните оператори в Германия, където са създали софтуер, посветен на родителския контрол, както и са приели различни кодекси утвърждаващи правото на детето на сигурност в интернет пространството.


По повод на тези жалби се обърнах към трите мобилни оператора в България като препоръчах да бъдат обсъдени възможностите  за въвеждане на софтуер за родителски контрол и филтриране на определено онлайн съдържание.


Въпросите, които се поставиха и направените предложения в жалбите ме ангажираха с проучване на въпросите, свързани със сигурността в интернет, при което установих, че въпреки добрите практики трябва да бъдат положени още усилия. Трябва да се заложи на публично-частните партньорства, на комуникацията и координацията между всички заинтересовани, да се инвестира целенасочено в образованието на децата и целенасоченото им запознаване с рисковете и заплахите в интернет и начините за справяне. Отделните инициативи на фирми и неправителствени организации са полезни, но сигурността на децата трябва да се превърне в устойчива държавна политика, което е и моята мисия като омбудсман.


  


МАЯ МАНОЛОВA

ОМБУДСМАН НА


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ