Омбудсман на Република България - Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2006 година

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 5 [6]
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2006 година

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2006 година
Oмбудсманът състави този свой доклад с убеждението, че европейското членство на България изправя органите на властта и цялата ни държавна и местна администрация пред нараснал дълг към правата на българските граждани като граждани на Европейския съюз. И особено към ефикасното гарантиране на правото на добро управление и добра администрация, което е прогласено в Хартата за основните права на ЕС.

Всеки човек има право на безпристрастно и справедливо административно обслужване в разумен срок. Но веднага трябва да се каже, че правото на добро управление и добра администрация не се свежда само до технологията на административното обслужване. То започва от гражданското участие във вземането на решения, включването на уязвимите групи и стига до отчетността на държавните органи, до електронното правителство. И така нататък.

С тези няколко думи бих искал още веднъж да изразя решимостта на българския омбудсман, като конституционен орган за независим граждански контрол върху администрацията, да назовава проявите и на лошата, и на добрата администрация; да бие камбаната на обществената тревога винаги, когато се посяга върху правата и свободите на гражданите. И заедно с това – не само да сочи пътищата за преодоляване на спорове и конфликти между гражданите и администрацията, но и да ги прави по-достъпни и павирани за тази цел. Да допринася за по-доброто общуване между обществеността и органите на държавната и местната власт. Все с непоколебимата воля да се гарантира най-пълно върховенството на правата на човека като фундамент на Общия европейски дом.
26 март 2007 г.

Документи: