След втора среща при омбудсмана - АПИ ще постави мантинела на опасния път край Своге

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) поема ангажимент да постави мантинела на злополучния завой на пътя край Своге, на който на 25 август т.г. загинаха и пострадаха десетки хора. Това стана ясно днес, на втората среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията с представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройствот

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 5 [6]
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2007 година

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2007 година
ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ,

ПРАВАТА НА ХОРАТА И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА

Tова е третият годишен доклад, с който омбудсманът на Република България се обръща към Народното събрание. Както и досега, този доклад няма само отчетен характер. По своя обществен и правен смисъл това е акт на омбудсмана, с който той поставя на вниманието на върховния законодателен орган проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк и често тревожен обществен резонанс. Заедно с това в този акт се сочат и конкретни прояви на лоша администрация или пък добри практики, които трябва – и едните, и другите – да се имат предвид от органите на властта.

Високо трябва да се оцени волята и вече установената практика на българския парламент да взема акт от констатациите и препоръките на омбудсмана. Разискването по тенденциите и проблемите, посочени в доклада, не само в пленарната зала на Народното събрание, а и в неговите постоянни комисии, е държавнически пример за ефикасно взаимодействие на институциите. Защото е реч за съчетаване на независимия граждански контрол, осъществяван от омбудсмана с механизмите на законодателния процес и парламентарния контрол върху изпълнителната власт с цел по-пълно гарантиране на правата и свободите на гражданите.

България ратифицира Договора от Лисабон, който усъвършенства институционалния облик на Европейския съюз и създава условия гражданите на Европа да бъдат още по-реален фактор при формирането на общоевропейските политики. Неотменна част от Лисабонския договор е и утвърдената от Европейския парламент Харта за основните права на ЕС. С нея се обогатяват гаранциите за правата и свободите и възможностите за тяхната ефикасна защита, очертани от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и от Конституцията на Република България. Както съм отбелязвал неведнъж, европейското членство на България изправя органите на властта и цялата ни държавна и местна администрация пред нараснал дълг към правата на българските граждани като граждани на Европейския съюз.

Върховенството на правата на човека е неотменно свързано с върховенството на закона. Няма добро управление без пълноценно зачитане на правата на хората, без активно гражданско участие при формирането на обществената политика и най-накрая – без реална отчетност на органите на властта пред обществото.

Има цели зони от държавния живот, които изискват нова енергия, по-добра координация, а понякога и по-ефикасни нормативни решения. Реалната децентрализация на властта, закрилата на правата на детето и на правата на пациентите в здравеопазването, прилагането на правозащитните стандарти, установявани с решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург – това са някои от значимите области, в които тази необходимост е насъщна.

На идеите, очертани с едър щрих в тези кратки уводни думи, омбудсманът на България подчини своята дейност през 2007 г. Те са и в основата на по-нататъшното развитие на институцията и нейното утвърждаване като действен фактор в защитата на гражданските права и за развитието на независимия граждански контрол върху държавните и местните органи в цялата йерархия на техните администрации.
27 март 2008 г.

Документи: