Омбудсман на Република България - Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2008 година

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 5 [6]
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2008 година

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2008 година
СПРАВЕДЛИВОСТТА Е ДУШАТА НА ВСЯКА АДМИНИСТРАЦИЯ
През 2008-ма се навършиха шейсет години от Всеобщата Декларация на ООН за правата на човека, приета през 1948 г. Този значим акт е роден във времето, когато в света все още бяха живи и болезнени раните на отминалите световни войни. Той е символ на категоричната воля никога повече човешките права да не бъдат подчинявани или погазвани в името на други държавни цели или аспирации. Големият смисъл на Всеобщата декларация не е в изброителния каталог на правата, а в поставянето на личността върху пиедестала на нейното собствено достойнство, възвеждайки и двете – човекът и нейният пиедестал – в най-висша ценност на съвременната цивилизация. Декларацията стана основа за разгръщането на цялата международна система от универсални и регионални правозащитни конвенции  и други документи, както и за  националните усилия да бъдат защитени най-ефикасно правата на гражданите.

Днес, когато международната общност, е твърдо решена да води борба с тероризма, организираната престъпност и корупцията, като най-тежки заплахи за върховенството на закона и демократичния ред, тази категорична воля – да господстват правата на гражданите – не бива да бъде ерозирана, а напротив подчертавана с цялостната законодателна и управленска политика на държавите.

Прозрачност на властта, отчетност на управлението, активно гражданско участие във формирането на обществената политика, засилена корпоративна социална отговорност – това са очертанията на доброто управление, което зачита правата на гражданите и се съобразява с широкия обществен интерес. Върховенството на закона е неразривно свързано с върховенството на правата на човека. Те са обетованата земя на закона, но и на справедливостта. За да бъдат реално спазвани не е достатъчно буквалното прилагане на законовите правила. Всеки закон е триединство на текст, дух и практика: тоест на правни норми, на общи принципи и цели, към чието постигане са насочени тези норми, и на добро управление, което ги прилага.

С тази мяра и през 2008 г. омбудсманът на Република България, като висш конституционен орган, продължи да осъществява независим граждански контрол върху органите на властта на централно и местно ниво.

Както винаги досега, този годишен доклад на омбудсмана пред Народното събрание няма само отчетен характер. Това е акт, с който се поставят на вниманието на законодателната, а и на изпълнителната власт, от гледище на правата на гражданите, тенденции и проблеми, които изискват нормативни и управленски решения. В неговата първа глава са посочени някои обобщени констатации и изводи за състоянието на правата на гражданите в отношенията им с държавните и общински органи през 2008 г. В следващите глави от доклада са разгледани обстойно всички по-важни аспекти от дейността на омбудсмана, проблемите, с които гражданите се обърнаха към него през годината, както и неговите конкретни действия и препоръки по тях.
27 март 2009 г.

Документи: