Омбудсман на Република България

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >
ОмбудсманМая Маноловаmaya.manolova@ombudsman.bg
зам.-омбудсман Доц. д-р Диана Ковачева diana.kovatcheva@ombudsman.bg
Главен секретар Айсун Авджиев a.avdjiev@ombudsman.bg
началник на кабинета Полина Стояноваp.stoyanova@ombudsman.bg
главен експерт Виолета Тодороваv.todorova@ombudsman.bg
младши експерт Полина Гочеваp.gocheva@ombudsman.bg
главен юрисконсулт Десислава Йордановаd.yordanova@ombudsman.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ

директор Емилия Караабоваe.karaabova@ombudsman.bg
главен експерт Христина Рангеловаh.rangelova@ombudsman.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Приемна и деловодство"

началник отдел Ина Тодороваi.todorova@ombudsman.bg
главен експерт Мария Гуркова m.gurkova@ombudsman.bg
главен експерт Кирил Милчев k.miltchev@ombudsman.bg
младши експерт Новак Новаков n.novakov@ombudsman.bg
старши експерт Надежда Димитрова n.dimitrova@ombudsman.bg
главен експерт Венцислав Лаков v.lakov@ombudsman.bg
младши експерт приемна Елица Обрешкова e.obreshkova@ombudsman.bg
младши експерт Илиана Зашева i.zasheva@ombudsman.bg
младши експерт Силвия Славева s.slaveva@ombudsman.bg
младши експерт Нели Николова n.nikolova@ombudsman.bg
младши експерт Кръстинка Ботева k.boteva@ombudsman.bg

Отдел "Международни стандарти и нормативна уредба"

началник отдел Чонка Ковачева ch.kovacheva@ombudsman.bg
главен експерт Даниела Бащавелова

Отдел "Права на хората с увреждания и дискриминация"

началник отдел Хюсеин Исмаил h.ismail@ombudsman.bg
главен експерт Иван Дечевi.dechev@ombudsman.bg

Дирекция "Права на детето"

директор Ева Жечева e.jecheva@ombudsman.bg
главен експерт Нуртен Патраклъn.patrakla@ombudsman.bg

Отдел "Социални права, образование, здравеопазване и околна среда"

началник отдел Венцислава Мирчеваv.mircheva@ombudsman.bg
главен експерт Стефан Попвасилев p.ivanchev@ombudsman.bg
главен експерт Радина Райчева r.raicheva@ombudsman.bg
главен експерт Атанаска Мутафчиева p.ivanchev@ombudsman.bg
главен експерт Иван Андоновi.andonov@ombudsman.bg

Отдел "Право на собственост"

началник отдел Петя Караджоваp.karadjova@ombudsman.bg
главен експерт Соня Трайковаs.traikova@ombudsman.bg
главен експерт Стойка Куртева s.kurteva@ombudsman.bg
главен експерт Юлия Стойкова y.stoykova@ombudsman.bg
главен експерт Елена Митева e.miteva@ombudsman.bg

Отдел "Права на потребители на административни и обществени услуги"

началник отдел Нина Бояджиеваn.boyadjieva@ombudsman.bg
главен експерт Любомир Калинов l.kalinov@ombudsman.bg
главен експерт Деспина Антова d.antova@ombudsman.bg
главен експерт Костадинка Тодорова k.todorova@ombudsman.bg
главен експерт Ангелина Сурлековаa.surlekova@ombudsman.bg
главен експерт Боряна Джунева b.dzhuneva@ombudsman.bg
главен експерт Мария Аврейскаm.avreiska@ombudsman.bg
главен експерт Мирослава Боневаm.boneva@ombudsman.bg

Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека"

директор Димитър Бонгалов d.bongalov@ombudsman.bg
главен експерт Стефания Бетова s.betova@ombudsman.bg
главен експерт Ивелина Велкова i.velkova@ombudsman.bg
главен експерт Христо Атанасов h.atanasov@ombudsman.bg
главен експерт Мариана Патрикова m.patrikova@ombudsman.bg
главен експерт Свилена Игнатова s.ignatova@ombudsman.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

главен юрисконсулт Десислава Йордановаd.yordanova@ombudsman.bg

Отдел "Финансово-счетоводен и стопански"

главен счетоводител Цветанка Митеваt.miteva@ombudsman.bg
старши счетоводител Катя Евтимоваk.evtimova@ombudsman.bg
шофьор Огнян Василев
организатор пътувания Петър Райков
домакин-шофьор Юрий Павлов
хигиенист Йорданка Горанова
хигиенист Розалина Митрева