Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

Гражданите за омбудсмана

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] »
Добави във Facebook

г-н Иван Велков, гр. Варна

Относно: Искане, отправено от Вас за установяване на противоконституционност на чл. 88„б" от Кодекса на търговското корабоплаване с чл.48. ал.5 от Конституцията


Уважаеми г-н Пенчев,
Моряшки професионален съюз изразява своите искрени благодарности към Вас във връзка с достойната гражданска позиция, която заехте относно сигнала, който ние отправихме. Имаме пълните основания да отправим нашите благодарности лично към Вас, тъй като Вашият предшественик запази пълно мълчание по този казус, описан в наш сигнал, отправен към него през месец март на 2009 г. До този момент сме сигнализирали по този повод главния прокурор и Министерството на транспорта. Отговорите и от двете институции са отрицателни, но завоалирано заобикалят същината на проблема, което особено се забелязва в отговора от транспортното министерство. Тъй като предполагаме, че последното ще бъде заинтересовано от решаването на това несъответствие, прилагаме отговорите и от двете институции, надявайки се, че биха могли да Ви бъдат в помощ.

Трудът на моряците от задгранично плаване няма как да не бъде в разрез с Кодекса на труда. Ще се опитаме да опишем една малка част особеностите. Когато корабът е на ход една част от моряците два пъти в денонощие дават по 4 часа вахта през 8 часа. Механиците отговарят за механизмите в машината и на палубата и ако се появи неизправност в някой от механизмите, то тя се отстранява от съответния механик след вахта, т.е. след като той е отработил 8-те часа. По подобен начин е и работата на помощник капитаните. Те също отговарят за определени дейности и оборудване. Работата свързана с оборудването и дейностите, за които отговарят също е след вахтата. Дейността на кораба не се прекъсва. Всеки член на екипажа непрекъснато отработва всеки ден не по-малко от 8 часа, а в някой дни натовареността надхвърля и 12 часа. Продължителността на непрекъснатата работа на борда на кораба (от качването до слизането за ползване на отпуска) съгласно съществуващата нормативна уредба е 8 месеца. При така описания механизъм на заетост на моряците, се правят следните нарушения на КТ.

     1.   Няма задължителна междудневна почивка от 12 часа, когато кораба е на ход и няма как да бъде осигурена.

2.       Извънредният труд винаги надвишава допустимия от КТ.

3.       Няма задължителната междуседмична почивка от минимум 24 часа и няма как да бъде
осигурена.

4.       В някои случаи се нарушава максималното работно време от 12 часа.

5.       Морякът няма право да ползва отпуска преди да са изтекли 8 месеца от качването му на кораба.

При необходимост можем да посочим още особености, който са световна практика, но ако се приложат ще са в несъответствие с КТ.

С уважение,

Иван Велков

Председател на Моряшки професионален съюз