Народното събрание прие окончателно промените в Закона за омбудсмана

С новите текстове общественият защитник и неговият заместник вече ще се избират с явно гласуване, а предложения за избор на омбудсман ще могат да правят както народните представители и парламентарните групи, така и юридическите лица с нестопанска цел.

виж повече >

г-жа Анна Колчакова, гр. София

Изразявам голямата си, гореща благодарност към институцията на Омбудсмана и лично към господин Тодор Марков за съдействието, което ми оказаха във връзка с факта, че "Софийска вода" АД безпричинно ме държа пет месеца без вода.

Този случай ме накара да се замисля редно ли е такава престижна висока институция да хаби ресурси по повод на четири метра половинцолова тръба в квартал Драгалевци и дали не е по-добре държавата, освен да създава институции, които да ни защитават от безобразията на монополистите, да създаде нормативни документи, които да препятстват произвола и недобросъвестността на тези монополисти, в частност и възникването на такива абсурдни по своето съдържание текстове като "Общите условия" на "Софийска вода" АД, особено в частта за обезщетенията, които въпросната организация дължи на потърпевшите.

Благодаря ви още веднъж за помощта!
С дълбоко уважение
Анна Колчакова