Омбудсманът предлага спешни мерки в защита на децата с един родител

Става дума само за 5 430 сираци, с колко ще обеднее държавата, пита Манолова

виж повече >

г-жа Магдалена Минчева, гр. Сопот

Уважаеми г-н Пенчев, 

С моя молба с вх.№2687/21.07.2011год. се обърнах към Вас във връзка с проблемите по получаване на Удостоверение от Република Гърция за осигурителен стаж за пенсия.

Благодарение на Вашето съдействие и намеса, Ви уведомявам, че получих Решение от Република Гърция за отпускане на пенсия.

Искрено Ви благодаря за отзивчивостта. Пожелавам Ви здраве и лични успехи лично на Вас и на Вашите сътрудници.

 
С уважение,

Магдалена Минчева