Омбудсман на Република България - г-жа Магдалена Минчева, гр. Сопот

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

г-жа Магдалена Минчева, гр. Сопот

Уважаеми г-н Пенчев, 

С моя молба с вх.№2687/21.07.2011год. се обърнах към Вас във връзка с проблемите по получаване на Удостоверение от Република Гърция за осигурителен стаж за пенсия.

Благодарение на Вашето съдействие и намеса, Ви уведомявам, че получих Решение от Република Гърция за отпускане на пенсия.

Искрено Ви благодаря за отзивчивостта. Пожелавам Ви здраве и лични успехи лично на Вас и на Вашите сътрудници.

 
С уважение,

Магдалена Минчева