Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

г-н Павел Шаралиев, гр. Сопот

Уважаеми г-н Пенчев,

С писмото си бих искал да изразя огромната си благодарност към Вас и Вашия екип и по конкретно към г-жа Нуртен Патраклъ - за пълното и компетентно съдействие по разрешаване на моя казус с такса смет.

 

Бих желал да Ви уведомя, че благодарение на Вас и Вашата професионална помощ, Община Сопот и Общински съвет Сопот, след 5 години борба с тях, само след Ваша препоръка коригираха моята такса смет като я намалиха от около 5000лв. на 953.18лв.

Искам да изразя своето възхищение от Вас като ръководител на тази институция, Вашите служители,
г-жа Нуртен Патраклъ, която непрекъснато осъществяваше контакт с мен до разрешаване на проблема.

 

Вие ми дадохте надежда да вярвам, че и в България е възможно да победи справедливостта! Искам да Ви пожелая на Вас и на целия Ваш екип много здраве и много бъдещи успехи! Много Ви благодаря !