Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

г-жа Ваня Шикова, гр. Пловдив

Уважаеми г-н Омбудсман,

Бих искала да изразя голямото си доволство, че Ви има и да изкажа сърдечната си благодарност на Вас и целия Ви екип!

Сайтът и възможността за електронно подаване на жалби са едно голямо предимство и улеснение за всички потребители.

Всеки път, когато съм се обръщала към Вас за съдействие и становище, съм получавала само и единствено компетентен отговор, висок професионализъм, обективност и резултатност.

Благодаря, че ни карате да се чувстваме по-силни в защитата на нашите  права и интереси. Бих казала дори, че единствено Вашата функция и намеса ми дава надежда, че можем да бъдем истински европейци.

Благодаря!

С  уважение,
В. Шикова