Мая Манолова оглави мрежа на балканските омбудсмани

На форума в София бе подписана и декларация за подкрепа и сътрудничество при защита на човешките права в региона

виж повече >

г-жа Мариянка Николова, гр. Стара Загора

БЛАГОДАРЯ Ви много, г-н Пенчев!

Благодарение на Вас и на Вашата заинтересованост вече не съм на улицата, за което съм Ви много благодарна. Благодаря Ви и за това, че се отзовахте бързо на моята жалба, защото не знаех към кого вече да се обърна за помощ. Благодарна съм за това,  че успяхте да ми помогнете за този важен за мен проблем. Вече вярвам, че все още има добри хора и че работите за проблемите на хората. Единствено Вие обърнахте внимание на моето положение и веднага откликнахте. Никой не обръщаше внимание на молбите ми докато не се появихте Вие.


БЛАГОДАРНА СЪМ ЧЕ ВИ ИМА!

Сега вече мога да се боря защото знам че има добри хора и има защо да живея. 

ПРЕКЛАНЯМ СЕ ПРЕД ВАС!


С УВАЖЕНИЕ,


Мариянка Николова