Мая Манолова оглави мрежа на балканските омбудсмани

На форума в София бе подписана и декларация за подкрепа и сътрудничество при защита на човешките права в региона

виж повече >

г-н Петър Христов, гр. Шумен

Уважаеми Господин Пенчев,


          Обръщам се към институцията, която представлявате, с огромна благодарност към Вас и Вашите служители за благородното и обществено значимо държавно дело, което съм убеден, че вършите с висок професионализъм.


          За мен е чест да отправя моята искрена и особено дълбока благодарност персонално към Вашия служител, чиито лични действия, извършени във връзка със сигнал вх.№5349/2011 г. до Вас, доведоха до разчупване на мистицизма и закостенелия бюрократизъм обладал някои от служителите на Дирекция „Човешки ресурси” при МВР, и допринесоха за своевременното ми пенсиониране като държавен служител от МВР.


        Убеден съм, че Вашата институция и занапред ще продължи да вдъхва вяра в закона на тези граждани в Република България, чиито права по различни причини са станали обект на неправомерно посегателство.

С уважение,

                   Петър Христов