Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

г-н Емил Василев, гр. София

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕНЧЕВ,


Получих и внимателно се запознах с Вашето писмо под горния изх. № 2063-1383/04.05.2012 г., с което ме осведомявате за направените от Вас проучвания и предприетите действия във връзка с моя сигнал за спряно изплащане на пенсии на български граждани, отпуснати от други държави, поради подадена информация от НСИ, че имат настоящ адрес в България.


Благодаря Ви за точната, своевременна и компетентна реакция. Тя е един добър пример как трябва да си взаимодействат висшите държавни институции, когато става дума за защита на законните права и интереси на българските граждани.


Пожелавам Ви успехи в упражняването на Вашата благородна работа.


ЕМИЛ ВАСИЛЕВ


НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ