Мая Манолова и самотната майка Златина Хаджипанайотова поискаха в писма до 240 депутати всички деца-сираци да получават помощи

Омбудсманът Мая Манолова и адвокат Златина Хаджипанайотова, самотна майка на три деца, изпратиха писма на всички 240 народни представители с предложение за промяна в Закона за семейните помощи за деца, да отпадне подоходният критерий за получаване на персонална пенсия в случаите, в които едно дете не може да получава наследствена пенсия.

виж повече >

г-жа Александра Куминева, гр. София

Уважаеми г-н Пенчев,

Нямам думи да изразя благодарността си към Вас и Вашия екип. Искам да изкажа специалната си благодарност на г-н Иван Андонов, който взе присърце нашия проблем. Не съм очаквала, че веднага след подадената от моя съпруг жалба за нашите задължения към топлофикация и общината и риска да останем без общинско жилище ще ми се окаже такава подкрепа. Дори бях поканена на среща, на която г-н Андонов ми даде съвет какво трябва да предприема.Благодарение на него общината прояви разбиране и ми се даде възможност да заплатя просрочения с шест месеца наем за общинското жилище.

Още веднъж Ви благодаря и на двамата и дано има повече хора като Вас.

С уважение,
Александра Куминева