Омбудсманът Мая Манолова събра дипломатическия корпус, представи приоритетите си за 2018 г.

Омбудсманът Мая Манолова и заместник-омбудсманът Диана Ковачева проведоха днес редовната годишна среща на институцията с посланиците на държавите-членки на Европейския съюз. Дипломатите бяха запознати с дейността на омбудсмана за последните две години и с основните приоритети за 2018 г.

виж повече >

г-жа Александра Куминева, гр. София

Уважаеми г-н Пенчев,

Нямам думи да изразя благодарността си към Вас и Вашия екип. Искам да изкажа специалната си благодарност на г-н Иван Андонов, който взе присърце нашия проблем. Не съм очаквала, че веднага след подадената от моя съпруг жалба за нашите задължения към топлофикация и общината и риска да останем без общинско жилище ще ми се окаже такава подкрепа. Дори бях поканена на среща, на която г-н Андонов ми даде съвет какво трябва да предприема.Благодарение на него общината прояви разбиране и ми се даде възможност да заплатя просрочения с шест месеца наем за общинското жилище.

Още веднъж Ви благодаря и на двамата и дано има повече хора като Вас.

С уважение,
Александра Куминева