Омбудсманът Мая Манолова събра дипломатическия корпус, представи приоритетите си за 2018 г.

Омбудсманът Мая Манолова и заместник-омбудсманът Диана Ковачева проведоха днес редовната годишна среща на институцията с посланиците на държавите-членки на Европейския съюз. Дипломатите бяха запознати с дейността на омбудсмана за последните две години и с основните приоритети за 2018 г.

виж повече >

г-н Пламен Иванов, гр. София

Уважаеми господин Омбудсман,

Благодаря за точния изчерпателен и експедитивен отговор. Може би това е единствената институция в България, която работи. Освен това, Вие сте единствения от държавната администрация, който е подписал отговора лично.

Благодаря още веднъж.

С уважение: Пламен Иванов Иванов