Мая Манолова и самотната майка Златина Хаджипанайотова поискаха в писма до 240 депутати всички деца-сираци да получават помощи

Омбудсманът Мая Манолова и адвокат Златина Хаджипанайотова, самотна майка на три деца, изпратиха писма на всички 240 народни представители с предложение за промяна в Закона за семейните помощи за деца, да отпадне подоходният критерий за получаване на персонална пенсия в случаите, в които едно дете не може да получава наследствена пенсия.

виж повече >

г-жа Елена Гиева, гр. Пловдив

Благодаря на г-жа Игнатова и целият екип за оказаната помощ и съдействие.

Бъдете живи и здрави и все така
отзивчиви да помагате на хората.

БЛАГОДАРЯ!