Омбудсманът Мая Манолова: Ще подам оставка срещу решаване проблема на майките

Общественият посредник предложи „успокоителен бартер“ на разтревожените от високия й рейтинг срещу реална подкрепа и гласуване на проектите за личната помощ, хората с увреждания и социалните услуги, личния фалит и свръхправомощията на банките

виж повече >

г-жа Галина Цветкова, гр. София

Уважаеми господин омбудсман,
 
С настоящото искрено благодаря за Вашата намеса и писма с изх.N2444-1067/23.05.2012 и 1067/06.07.2012г. и Ви уведомявам със задоволство, че на 29 юли от "Е.ОН България-мрежи” АД изправиха електрическия стълб – предмет на жалбата.
 
С уважение,
Галина Цветкова