Мая Манолова и самотната майка Златина Хаджипанайотова поискаха в писма до 240 депутати всички деца-сираци да получават помощи

Омбудсманът Мая Манолова и адвокат Златина Хаджипанайотова, самотна майка на три деца, изпратиха писма на всички 240 народни представители с предложение за промяна в Закона за семейните помощи за деца, да отпадне подоходният критерий за получаване на персонална пенсия в случаите, в които едно дете не може да получава наследствена пенсия.

виж повече >

г-жа Галина Цветкова, гр. София

Уважаеми господин омбудсман,
 
С настоящото искрено благодаря за Вашата намеса и писма с изх.N2444-1067/23.05.2012 и 1067/06.07.2012г. и Ви уведомявам със задоволство, че на 29 юли от "Е.ОН България-мрежи” АД изправиха електрическия стълб – предмет на жалбата.
 
С уважение,
Галина Цветкова