Омбудсманът Мая Манолова набира продукти за пенсионери в столична верига

В събота, 24 март 2018 г., омбудсманът Мая Манолова ще приканва столичани да купят и дарят хранителни продукти за възрастни хора, които няма да получат надбавка върху великденските си пенсии. Акцията на Манолова, наречена „Купи и сподели“ е част от Националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, която се организира за трета

виж повече >

г-н Михаил Петков, гр. София

Уважаеми господин Пенчев,
Изказвам личната си благодарност на Вас и служителите от екипа Ви. След Вашата намеса ЧЕЗ се отзоваха и при последвалата среща се постигна взаимно съгласие. Новото електромерно табло беше монтирано на границата със съседите без да се нарушава изградената топлоизолация на сградата. Използвам моят отговор до Вас, за да изкажа специална благодарност на господин Стефан Мазнев, който взе присърце жалбата ми и беше изключително експедитивен.
 
Искрено Ваш,
Михаил Петков