Омбудсманът Мая Манолова: Ще подам оставка срещу решаване проблема на майките

Общественият посредник предложи „успокоителен бартер“ на разтревожените от високия й рейтинг срещу реална подкрепа и гласуване на проектите за личната помощ, хората с увреждания и социалните услуги, личния фалит и свръхправомощията на банките

виж повече >

г-н Михаил Петков, гр. София

Уважаеми господин Пенчев,
Изказвам личната си благодарност на Вас и служителите от екипа Ви. След Вашата намеса ЧЕЗ се отзоваха и при последвалата среща се постигна взаимно съгласие. Новото електромерно табло беше монтирано на границата със съседите без да се нарушава изградената топлоизолация на сградата. Използвам моят отговор до Вас, за да изкажа специална благодарност на господин Стефан Мазнев, който взе присърце жалбата ми и беше изключително експедитивен.
 
Искрено Ваш,
Михаил Петков