Заместник-омбудсманът Диана Ковачева: Всички престъпления от омраза трябва да бъдат криминализирани

„Всички престъпления от омраза трябва да бъдат криминализирани и ефективно разследвани и наказвани, а жертвите им - да получат освен морално удовлетворение и справедливост и обезщетение за вредите, които са претърпели.“ Това каза заместник-омбудсманът Диана Ковачева при откриване на международната конференция „Подобряване достъпа до правосъдие за ж

виж повече >

г-н Михаил Петков, гр. София

Уважаеми господин Пенчев,
Изказвам личната си благодарност на Вас и служителите от екипа Ви. След Вашата намеса ЧЕЗ се отзоваха и при последвалата среща се постигна взаимно съгласие. Новото електромерно табло беше монтирано на границата със съседите без да се нарушава изградената топлоизолация на сградата. Използвам моят отговор до Вас, за да изкажа специална благодарност на господин Стефан Мазнев, който взе присърце жалбата ми и беше изключително експедитивен.
 
Искрено Ваш,
Михаил Петков