Омбудсманът Мая Манолова изнесе лекция за борба с корупцията пред студенти от УНСС

„За мен е чест да бъда един от първите лектори в Антикорупционната академия. Днешната дата е знакова – 10 декември е Международен ден за правата на човека, а вчера – 9 декември, бе Световен ден за борба с корупцията. Съвпадението на тези две дати ме изправя пред предизвикателството да направя връзка между борбата и противодействието на корупцията и

виж повече >

г-н Михаил Петков, гр. София

Уважаеми господин Пенчев,
Изказвам личната си благодарност на Вас и служителите от екипа Ви. След Вашата намеса ЧЕЗ се отзоваха и при последвалата среща се постигна взаимно съгласие. Новото електромерно табло беше монтирано на границата със съседите без да се нарушава изградената топлоизолация на сградата. Използвам моят отговор до Вас, за да изкажа специална благодарност на господин Стефан Мазнев, който взе присърце жалбата ми и беше изключително експедитивен.
 
Искрено Ваш,
Михаил Петков