Мая Манолова и самотната майка Златина Хаджипанайотова поискаха в писма до 240 депутати всички деца-сираци да получават помощи

Омбудсманът Мая Манолова и адвокат Златина Хаджипанайотова, самотна майка на три деца, изпратиха писма на всички 240 народни представители с предложение за промяна в Закона за семейните помощи за деца, да отпадне подоходният критерий за получаване на персонална пенсия в случаите, в които едно дете не може да получава наследствена пенсия.

виж повече >

г-жа Мария Миланова, гр. София

Уважаема Госпожо Жечева,
 
Безкрайни благодарности за помощта и съдействието на Богдан Господинов!!! 
 
Радостта ми е неизмерима!!! 
 
Наистина оценявам положените усилия  в тази насока от страна на всички!!!
 
С най-топли чувства и пожелания,
 
Мия Миланова

/леля на Богдан/