Омбудсманът Мая Манолова: Ще подам оставка срещу решаване проблема на майките

Общественият посредник предложи „успокоителен бартер“ на разтревожените от високия й рейтинг срещу реална подкрепа и гласуване на проектите за личната помощ, хората с увреждания и социалните услуги, личния фалит и свръхправомощията на банките

виж повече >

г-жа Мария Миланова, гр. София

Уважаема Госпожо Жечева,
 
Безкрайни благодарности за помощта и съдействието на Богдан Господинов!!! 
 
Радостта ми е неизмерима!!! 
 
Наистина оценявам положените усилия  в тази насока от страна на всички!!!
 
С най-топли чувства и пожелания,
 
Мия Миланова

/леля на Богдан/