Омбудсман на Република България - г-н Жечко Кюркчиев, гр. Шумен

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

г-н Жечко Кюркчиев, гр. Шумен

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕНЧЕВ,

С настоящото писмо бихме желали да изкажем нашата искрена благодарност за ефективното съдействие, което представляваната от Вас институция - Омбудсман на Република България, ни оказва чрез работата на г-жа Юлия Касалийска - Главен експерт „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда" по представения от нас на вниманието Ви казус, свързан с търсенето на възможности за реализиране на образованието на работник от нашата компания, който подробно е описан в приложеното към настоящото писмо, изложение.


Бихме искали да споделим, че човешката ангажираност и навременната професионална реакция от страна на г-жа Касалийска по проблема, за решението на който имахме необходимост от институционалната Ви подкрепа, ни впечатли изключително силно. Тя не само отговори напълно на представата ни за значимостта на институцията Омбудсман в нашата страна, но и ни накара да повярваме във възможността хората в България да се развиват чрез взаимодействието на частния сектор, чиито представители сме ние, и Държавата, представена от Вас в настоящия случай. Затова - от една страна благодарим за бързия и експедитивен отговор по поставения проблем, а от друга - да благодарим за желанието на г-жа Касалийска да ни съдейства и за нейните реални действия по проблема, осъществени в момент, в който вероятно и тя, и Вие имате още много важни ангажименти, отнемащи времето, вниманието и усилията Ви.


Вярваме, че в крайна сметка взаимната ни работа ще доведе до резултати, които ще допринесат до положителното развитие, както на частния случай, с който Ви запознахме, така и до позитивни социални промени, които биха били полезни в по-голям национален мащаб.


Що се отнася да конкретната ситуация с поставения от наша страна проблем, след обсъждане на всички алтернативни възможности за решения, предложени ни от страна на г-жа Касалийска, смятаме, че най-подходящ в този случай е вариантът - А. А. Н. да получи шанс за обучение в индивидуална форма при съкратен срок и конкретен персонален план - програма, съобразен с темпото, с което успява да усвои учебния материал за съответните класове.


По този повод проведохме разговори с директори на няколко училища в град Шумен, където се провежда обучение от подобен тип от първи до осми клас. След избор на съответното училище Антон Асенов Николов ще подаде заявление за обучение на индивидуален план и кандидатурата му ще бъде обсъдена на Учителски съвет в съответното училище преди началото на новата 2014/2015 учебна година.


В тази връзка, заедно с подкрепително референтно писмо от компанията „ТЕСИ" ООД - Шумен като негов работодател, ще бъде от изключително решаващо значение и възможността А. А. Н. да получи подкрепително писмо и от Ваша страна - на Омбудсмана на Република България.


Бихме били отново много благодарни, ако имате възможност да се отзовете по този начин, с цел да улесним решението на Учителския съвет да допуснат А. А. Н. до обучение в индивидуална форма при максимално съкратени срокове.


Още веднъж изразявайки благодарността си за стореното и с надежда и в очакване за исканото ново съдействие, предварително Ви благодарим за отзивчивото и позитивно отношение по поставения проблем.ЖЕЧКО КЮРКЧИЕВ,

Управител на търговското дружество "ТЕСИ" ООД - гр.Шумен