Над 100 души потърсиха помощ от Омбудсмана по време на изнесените приемни на институцията в Област Видин

Повече от 100 души потърсиха помощ от Омбудсмана по време на изнесените приемни на институцията във Видин и всички 11 общини на областта. Приемната на Мая Манолова започна още от сутринта във влака на път за дунавския град, като проблемите на гражданите, които се възползваха от срещата си с нея бяха свързани основно с ТЕЛК-ови решения, с фонд

виж повече >

доц. д-р Кирил Стойчев, гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ,

Позволете ми да Ви благодаря за своевременните и успешни действия, предприети от Ваша страна и от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по решаването на проблема с електрозахранването на с. Липница, община Ботевград. За кратко време бяха сменени основните електропроводи, а в момента, доколкото имам информация, ремонтните дейности продължават съгласно плана на електроразпределителното дружество.


Не мога да не отбележа бързината и качеството на извършената работа от страна на работниците и служителите, ангажирани с решаването на поставения от жителите на с. Липница проблем, в резултат на което поднасям своите почитания към тях.


Още веднъж приемете моите, убеден съм и на жителите на селото, искрени и сърдечни благодарности! Ако всички въпроси в нашата страна се решаваха по начина, по който това беше направено за с. Липница, община Ботевград, то ние с право можем да се гордеем, че сме Българи!


С уважение,


Доцент д-р Кирил Стойчев