Мая Манолова оглави мрежа на балканските омбудсмани

На форума в София бе подписана и декларация за подкрепа и сътрудничество при защита на човешките права в региона

виж повече >

г-жа Ана Иванова, гр. Мадрид

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОМБУДСМАН,

Изключително съм Ви благодарна за изчерпателното писмо, което ми пратихте, във връзка с декларацията и подписите от българите в Мадрид!


Като представител на тази група българи, Ви благодаря и за Вашето съдействие, благодарение на което декларацията беше открита и доставена, а проблемът с несериозните служители - ще бъде разобличен, надявам се. И въпреки негативните чувства, които трупахме към институциите, през месеците, в които незнаехме какво се случи с декларацията ни, нека погледнем с надежда и вяра, че тази случка може би е била за добро - за да се обърне специално внимание на проблемите в администрацията и служителите, и да се предприемат действия за подобряването на работата им, защото все пак не трябва да забравят, че служат на народа.

Уверявам Ви, че в най-кратък срок ще се постарая да известя на българите в Мадрид, че декларацията и подписите са доставени, както и да споделя пред тях Вашия отговор, който доказва, че можем да се доверяваме на нашия омбудсман.


 


С уважение и благодарности,


Ана Иванова