Омбудсманът предлага спешни мерки в защита на децата с един родител

Става дума само за 5 430 сираци, с колко ще обеднее държавата, пита Манолова

виж повече >

Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък

29 декември 2008 г.

Уважаеми господин Ганев,

Приемете моята най-сърдечна благодарност за организираната от Вас и Вашия екип Регионална среща на тема „Правата на гражданите, доброто управление и местната власт”, която се проведе на 11 декември 2008 г. в Казанлък. За мен като кмет на община Казанлък бе чест нашият град да бъде домакин на този висок форум, в който взеха участие представители на местната власт от всички общини, членуващи в Регионалната асоциация на общините „Тракия”.

Поставените от Вас въпроси за добро управление, за децентрализация на властта, за широко отваряне вратите на местната власт към хората и за прозрачност в работата на общинската администрация, са изключително важни за развитието на местното самоуправление. Те дават пътя, по който по-пряко да бъдат включени в него самите граждани.

Уверявам Ви, че подписаният между Вас като омбудсман на Република България и мен като кмет на Казанлък двустранен Протокол за принципите на добро управление и мерки за осъществяването им на територията на община Казанлък е документ с огромно значение за моята работа.

Пожелавам Ви здраве и много успехи!

С дълбоко уважение,

Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък