Омбудсманът Мая Манолова на Световния ден на детето: Правата на децата в България се нарушават ежедневно

Омбудсманът Мая Манолова и експерти на институцията участваха във форума „Voice It 2017: Младежко мнение от значение“. Той се организира за трета поредна година на Световния ден на детето от Националната мрежа за децата и Младежката мрежа „Мегафон“.

виж повече >

г-жа Мария Широкова


22 януари 2009 г.


Омбудсманът получи благодарствено писмо от г-жа Мария Широкова, в което се отбелязва следното:

„Уважаеми господин Ганев,

Изказвам своята искрена благодарност към Вашата институция и лично към госпожа Снежана Гапова. Г-жа Гапова прие много лично и сърдечно жалбата ни относно пречките, които ни създаваше община Шумен, поради което не можехме да се снабдим с нотариален акт за наследствен имот.

С Вашата помощ ни се върна вярата, че все още има служители, които безкористно си изпълняват задълженията и помагат на хора като нас.”