Омбудсманът Мая Манолова към депутатите за трети път: Вдигнете мораториума над новите клинични пътеки, обричате болниците на гибел

Омбудсманът Мая Манолова изпрати за трети път остро становище до председателя на 44-ото Народно събрание Цвета Караянчева и до народните представители, в което настоява да отпаднат текстове в проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г., с които на практика се въвежда мораториум върху сключването на договори о

виж повече >

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова


24 март 2009 г.


Уважаеми господин Ганев,

след като ни беше обърнато внимание от Ваша страна за някои текстове, заложени в процедурата за избор на директори на структурни звена в системата на Селскостопанска академия, които пораждат съмнение за отсъствие на прозрачност в провежданите конкурси, Управителният съвет на Селскостопанска академия извърши изискващата се актуализация на процедурата.

С настоящето писмо искаме не само да Ви информираме за извършеното, но и да Ви благодарим за навременните действия от Ваша страна, с които се гарантира прозрачност при провеждането на избори за директори на структурни звена в Селскостопанска академия.

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова