Омбудсманът Мая Манолова с приемна в гр. Горна Оряховица и лекция във ВТУ

Днес, 20 ноември 2018 г., омбудсманът Мая Манолова ще даде приемна в гр. Горна Оряховица от 11.30 ч. в сградата на Общината. Гражданите могат да споделят проблемите си на място, без предварително записване. От 14.00 часа по покана на Дипломатически клуб „Имхотеп“ тя ще изнесе лекция в зала „Европа“ в Ректората на Великотърновския университет на т

виж повече >

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова


24 март 2009 г.


Уважаеми господин Ганев,

след като ни беше обърнато внимание от Ваша страна за някои текстове, заложени в процедурата за избор на директори на структурни звена в системата на Селскостопанска академия, които пораждат съмнение за отсъствие на прозрачност в провежданите конкурси, Управителният съвет на Селскостопанска академия извърши изискващата се актуализация на процедурата.

С настоящето писмо искаме не само да Ви информираме за извършеното, но и да Ви благодарим за навременните действия от Ваша страна, с които се гарантира прозрачност при провеждането на избори за директори на структурни звена в Селскостопанска академия.

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова