Народните представители от Комисията по здравеопазване приеха единодушно доклада на омбудсмана Мая Манолова за 2017 година

„Основната констатация в сектора на здравеопазването е че за поредна година икономическите съображения преобладават над медицинските“. Това каза днес омбудсманът Мая Манолова пред народните представители от парламентарната комисия по здравеопазването при представяне на Годишния доклад на институцията за 2017-та.

виж повече >

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова


24 март 2009 г.


Уважаеми господин Ганев,

след като ни беше обърнато внимание от Ваша страна за някои текстове, заложени в процедурата за избор на директори на структурни звена в системата на Селскостопанска академия, които пораждат съмнение за отсъствие на прозрачност в провежданите конкурси, Управителният съвет на Селскостопанска академия извърши изискващата се актуализация на процедурата.

С настоящето писмо искаме не само да Ви информираме за извършеното, но и да Ви благодарим за навременните действия от Ваша страна, с които се гарантира прозрачност при провеждането на избори за директори на структурни звена в Селскостопанска академия.

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова