Омбудсман на Република България - Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова


24 март 2009 г.


Уважаеми господин Ганев,

след като ни беше обърнато внимание от Ваша страна за някои текстове, заложени в процедурата за избор на директори на структурни звена в системата на Селскостопанска академия, които пораждат съмнение за отсъствие на прозрачност в провежданите конкурси, Управителният съвет на Селскостопанска академия извърши изискващата се актуализация на процедурата.

С настоящето писмо искаме не само да Ви информираме за извършеното, но и да Ви благодарим за навременните действия от Ваша страна, с които се гарантира прозрачност при провеждането на избори за директори на структурни звена в Селскостопанска академия.

Председател на ССА: Ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова