Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

С.Ш. Рашидова, омбудсман на Узбекистан


24 март 2009 г.


Уважаеми господин Ганев,

Позволете да Ви поздравя по повод Деня на независимостта на Република България и да Ви пожелая успехи и здраве в усилията Ви да защитавате правата на човека.

Бих искала да изразя и признателността си във връзка с изпълнението на Споразумението за сътрудничество между нашите институции, което дава възможност за установяване на дългосрочни и постоянни контакти в областта на защитата на човешките права.

Изразявам увереност в развитието на двустранните контакти между институциите на омбудсмана на Узбекистан и омбудсмана на България в защитата на правата на гражданите.

С уважение,

С.Ш. Рашидова, омбудсман на Узбекистан