Народното събрание прие окончателно промените в Закона за омбудсмана

С новите текстове общественият защитник и неговият заместник вече ще се избират с явно гласуване, а предложения за избор на омбудсман ще могат да правят както народните представители и парламентарните групи, така и юридическите лица с нестопанска цел.

виж повече >

Гражданите за омбудсмана

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] »
Добави във Facebook

г-жа Радостина Стоилова, гр. Пловдив

15 септември 2009 г.

Уважаеми г-н Омбудсман,
 
Пиша Ви в подкрепа на публикацията http://www.ombudsman.bg/news/568. Семейството ми е пряко засегнато от описания проблем. Синът ми ще навърши три години през месец февруари 2010 г. и ще бъде изписан от яслата, която посещава. Приемът в първа група в детската градина, която сме избрали става само през месец септември. Това поставя семейството ми в изключително трудна ситуация. Ако дотогава няма решение на поставения проблем, ще се наложи да напусна работа, за да гледам сина си в промеждутъка от шест месеца между изписването от яслата и приемът в детската градина.

Наредбата, с която се урежда работата на детските ясли, явно дискриминира всички деца, които са родени в първата половина на годината, лишавайки ги от правото на тази общинска услуга.