Омбудсманът Мая Манолова на Световния ден на детето: Правата на децата в България се нарушават ежедневно

Омбудсманът Мая Манолова и експерти на институцията участваха във форума „Voice It 2017: Младежко мнение от значение“. Той се организира за трета поредна година на Световния ден на детето от Националната мрежа за децата и Младежката мрежа „Мегафон“.

виж повече >

Гражданите за омбудсмана

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] »
Добави във Facebook

г-жа Силвия Груева, гр. София

25.09.2009 г.
 
В писмо до омбудсмана на Република България, г-жа Силвия Груева изразява своята съпричастност и подкрепя предприетите действия от националния омбудсман във връзка с чл. 2 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях, издадена от Министерство на здравеопазването.
 
„Приемът в първа група в детската градина, която сме избрали става само през месец септември. Ако запиша детето си на ясла, то нейното пребиваване там ще бъде само за пет месеца, до месец февруари, след което ще бъде изписана. Ако пък я запиша и започна работа или освободя човека, който се грижи за нея, през февруари ще изпадна в изключително трудна ситуация, тъй като няма да има кой да гледа дъщеря ми. Ако дотогава няма решение на поставения проблем, ще се наложи да напусна работа.”