Омбудсманът Мая Манолова обсъжда проблемите на подсъдими сънародници в Гърция, с чиито автомобили са превозвани мигранти

Омбудсманът Мая Манолова организира междуинституционална работна среща с граждани, медии и представители на държавните институции, на която ще бъдат обсъдени проблемите на наши сънародници, съдени в съседна Гърция по подозрение за трафик на хора.

виж повече >

Гражданите за омбудсмана

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] »
Добави във Facebook

г-жа Силвия Груева, гр. София

25.09.2009 г.
 
В писмо до омбудсмана на Република България, г-жа Силвия Груева изразява своята съпричастност и подкрепя предприетите действия от националния омбудсман във връзка с чл. 2 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях, издадена от Министерство на здравеопазването.
 
„Приемът в първа група в детската градина, която сме избрали става само през месец септември. Ако запиша детето си на ясла, то нейното пребиваване там ще бъде само за пет месеца, до месец февруари, след което ще бъде изписана. Ако пък я запиша и започна работа или освободя човека, който се грижи за нея, през февруари ще изпадна в изключително трудна ситуация, тъй като няма да има кой да гледа дъщеря ми. Ако дотогава няма решение на поставения проблем, ще се наложи да напусна работа.”