Мая Манолова оглави мрежа на балканските омбудсмани

На форума в София бе подписана и декларация за подкрепа и сътрудничество при защита на човешките права в региона

виж повече >

Г-жа Мария Йорданова, гр. Стара Загора

Уважаеми господин Ганев,

Изпращам Ви настоящето писмо, с което искрено Ви благодаря за проявената загриженост и правилност в действията Ви във връзка с подадена от мен жалба № 2183/2009 г. Благодарение на Вашите адекватни действия от 11.02.2010 г. съм следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.

Благоприятният и справедлив резултат от действията Ви е показателен за работещата институция на омбудсмана в България, призована да се противопоставя на лошите административни практики и да брани правата на гражданите, както и нейната нужда на застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес.

Още веднъж искрено Ви благодаря и Ви желая успех във всички аспекти на действия.


С благодарност,

Мария Йорданова