Омбудсманът Мая Манолова призова депутатите да не допускат рецидив при нарушаването на изборни права

Омбудсманът Мая Манолова изпрати днес в Народното събрание отворено писмо, в което призовава депутатите да не допускат поредно неспазване на разпоредбите от Изборния кодекс, в частта за машинното и електронното дистанционно гласуване.

виж повече >

Омбудсманът помогна за решаване на жилищния проблем на г-жа Мария Кибарова и на пенсионирани военнослужещи, наематели на жилища на Министерството на отбраната

По повод публикация във в-к „Труд” от 27.01.2010 г. на журналиста Максим Караджов „Военното министерство изхвърля от дома й болна от рак жена” институцията на омбудсмана се самосезира и извърши проверка. 
Установи се, че се касае за възрастна и самотна жена, в тежко здравословно състояние, която от 46 години живее във ведомствено жилище на Министерството на отбраната. Г-жа Мария Кибарова е бивш дългогодишен служител на ведомството. Министерството на отбраната я уведомява с писмо, че трябва в едномесечен срок да напусне жилището поради отмяна на §165 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по силата на който се запазваха наемните правоотношения на пенсионираните военнослужещи и служители  на министерството. Г-жа Кибарова се е обърнала с жалба към министъра на отбраната, с която моли да бъде преразгледан случаят й, но е получила отказ.
В хода на проверката на омбудсмана се анализира нормативната уредба, касаеща реда за управление на ведомствените жилища на Министерството на отбраната и се проведоха срещи с представители на ведомството. Експерти на институцията на омбудсмана посетиха г-жа Мария Кибарова в дома й.
Въз основа на резултатите от проверката и направените констатации, омбудсманът отправи препоръки към ръководството на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” да бъде приложен индивидуален подход към хората, които обитават ведомствени жилища на отпаднало правно основание, като се отчетат социалните им и здравословни проблеми и се потърсят възможности за промяна на нормативната уредба.
С удовлетворение омбудсманът отбелязва, че в изпълнение на неговите препоръки министърът на отбраната издаде Наредба №Н-3 от 17.02.2010 г. за допълнение на Наредба №Н-10 от 18.06.2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната. С новата наредба се създаде възможност за лицата /военнослужещи и цивилни служители/, заварени като наематели по жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната да продължават да ползват под наем имотите, които обитават при ясно разписани условия. С изменението на нормативната уредба се решава проблема не само на г-жа Мария Кибарова, но и на всички останали наематели, които отговарят на условията в наредбата.
По този повод омбудсманът получи следното писмо от г-жа Мария Кибарова:

 
Уважаеми г-н Ганев,
 
Божественото сияние на Светлия Христов празник винаги да огрява душата и сърцето Ви, за да помагате на хората изпаднали в беда! Бъдете жив и здрав!
 
С искрено уважение и огромна благодарност,
баба Мария Кибарова /бивша учителка/
 
София, 31.03.2010г.